Irena Vasinauskaitė. Teisme liudija Garliavos bylos „siuvėja“. Bet ne apie „sukirpėjus“…

Irena Vasinauskaitė. Teisme liudija Garliavos bylos „siuvėja“. Bet ne apie „sukirpėjus“... Šiaulių Apygardos teisme nagrinėjamoje vadinamojoje Garliavos organizuotos grupės byloje ikiteisminio tyrimo liudytojai ir kaltinamieji iš dalies arba visiškai paneigė savo pirminius parodymus, teigdami, kad jiems buvo grasinta bei darytas psichologinis spaudimas.

Todėl į teismą liudyti buvo iškviesta buvusi šios bylos vyr. tyrėja Audronė Gecevičienė. Kaune vieša paslaptis, kad būtent už Garliavos bylų tiražavimą bei lengvą ranką jas „sukerpant“ ar „susiuvant“ moteris padarė karjerą ir tapo Apskrities Vyriausiojo policijos komisariato sunkių nusikaltimų valdybos… trečiojo skyriaus viršininke.

Daugiau

Vitas TOMKUS: Kas ir kaip mus nori patvarkyti?

Ar ne keista, kad globalizacijos ideologai ir kosmopolitai, deklaruojantys valstybes be sienų ir kosmoso užkariavimą, vis tik labiau linkę kapstytis po savarankiškų valstybių pamatais. Nusismulkina iki menkučių tautų lygio, kartais net iki Afrikos genčių, jei tik randa kokių deimantų ar naftos, būtinai iškapstys ir kokį nors tironą. Beduinų vadą Kadafį, diktatorių Sadamą arba kraugerį Huseiną. Kodėl kosmopolitai nebesidomi kosmosu, o „globalistai“ abejingi Žemės gaubliui – lyg ir aišku: pasaulis dar nepasidalintas, gamtiniai ištekliai neperskirstyti, išsišokėliai šeimininkai dar ne visi sutramdyti. Todėl ir norima kuo greičiau ir bet kokiomis priemonėmis pavienes valstybes „demokratizuoti“ taip, kad joms vadovautų paklusnūs vasalai. Romūs kaip iškastruoti šunyčiai. Kažkodėl labai keistai išdresuoti tik ant savų ir savo kaimynų kiauksėti. O svetimiems rankeles laižyti (gal dėl to, kad slapta pašeria?) Daugiau

Vadinamoji Garliavos „organizuota bendrininkų grupė“: Šiaulių apygardos teismo teisėjai pažeidžia mūsų konstitucinę teisę į nešališką teismą

Vadinamoji Garliavos „organizuota bendrininkų grupė“: Šiaulių apygardos teismo teisėjai pažeidžia mūsų konstitucinę  teisę į nešališką teismą Šiandien Šiaulių apygardos teisme toliau bus nagrinėjama vadinamoji Garliavos perversmininkų byla.

Jūsų dėmesiui siūlome „susibūrimu į organizuotą grupę kaltinamų“ Lietuvos piliečių pareiškimą, kuriuo praėjusiame posėdyje buvo prašoma Šiaulių apygardos teismą nušalinti nuo bylos nagrinėjimo teisėjų kolegiją – Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjus Raimundą Jurgaičiuitį, Virginiją Žindulienę, Nijolę Matuzevičienę.

Pasitarę su savimi teisėjai nusišalinti atsisakė.

Daugiau

Algimantas Rusteika. Steigiamas Kauno forumas: dabar ir vėl yra Pradžia

Algimantas Rusteika. Steigiamas Kauno forumas: dabar ir vėl yra Pradžia Tiesa ne tai, ką tau sako, o ką slepia, apie ką tyli vyrai vakarais rūkydami prie ežero po karštos vasaros dienos. Tiesa yra tai, apie ką bijoma kalbėti ir apie ką kalbėti nereikia. Tiesą visada reikia atrasti pačiam ir suprasti pačiam, ir už ją visada atsakai.

Jie žino gerai – svarbiausia, kad pasijustum vienas. Tavo mintys teisingos, ketinimai gražūs, jokios savinaudos, galėtum širdį parodyti, jei kam būtų įdomu – bet juk neįdomu. Jūs bejėgiai ir vieniši. Jūsų niekur nėra, vieni kitų negirdit ir nematot, niekas jūsų negirdi ir nemato, jūsų nerodo ir neskaito. Jūsų daug, bet esat vieni, apsupti ir pralaimėjot.

Daugiau

Vytautas Radžvilas: „Lietuvos naikintojai turi suprasti – žaidimas baigtas“

Vytautas Radžvilas: „Lietuvos naikintojai turi suprasti – žaidimas baigtas“Skelbiame prof. Vytauto Radžvilo kalbą, pasakytą balandžio 3 d. Lietuvos Mokslų Akademijoje vykusiame Lietuvos Sąjūdžio 30-mečio paminėjimo renginyje „Vilniaus sąjūdininkai žygyje į Nepriklausomybę“. Teksto apačioje rasite ir kalbos vaizdo įrašą.

Labai smagu matyti tiek daug bendražygių. Pradedame Sąjūdžio minėjimą, kuris tęsis visus metus. Iš tiesų labai prasminga, kad jį pradeda Vilniaus Sąjūdis ir jis prasideda būtent čia, šitoje salėje, iš kurios buvo iškeliauta į laisvės žygį. Tačiau šis minėjimas yra mums svarbus ne tik todėl ir ne labiausiai todėl, kad atsimename, kokie buvome šaunūs prieš trisdešimt metų – jaunesni, žvalesni. Vienas dalykas, būtent, laisvės liepsna neturėtų užgesti.

Daugiau

Verta prisiminti. Antanas Maceina. Dabartiniai mūsų rūpesčiai

Verta prisiminti. Antanas Maceina. Dabartiniai mūsų rūpesčiaiMoksleivis ir visuomenė

Mes nepolitikavome, nepolitikuojame ir nepolitikuosime. Mes nesidomime jokia partine politika. Bet mes esame žmonės, esame piliečiai, esame lietuviai! Mes turime pažinti svarbiausius žmonių sugyvenimo ir bendradarbiavimo dėsnius, turime pažinti šių dienų visuomenės santvarką ir savos tautos reikalus. Jeigu mes gimnazijose mokomės literatūros, kalbų ir matematikos, jeigu visa tai priklauso prie bendro išsilavinimo, tad ar bus visapusiškai išsilavinęs tas moksleivis, kuris žinos visų poetų gimimo ir mirties metus, visus lotynų kalbos netaisyklingus veiksmažodžius, visas geometrijos ir algebros formules, bet nežinos visuomeninio gyvenimo santvarkos dėsnių.

Daugiau

Janina Survilaitė. Kokiu tikslu Jūratė Caspersen klastoja Šveicarijos LB įsikūrimo istoriją?

Trečiasis raštas LR URM                   Janina Survilaitė 2018 -04-13 PAREIŠKIMAS                                    vjanina@bluewin.CH

Dėl ŠLB istorinės teisiškos įkūrimo datos(1952-02-17) pakeitimo:

1. J. Caspersen iniciatyva iškreiptas istorinės ŠLB veiklos faktas: pakeista LR ir CH įstatymais pagrįsta ir 50 metų išeivių išsaugota įkūrimo data; Daugiau

Siūloma paviešinti visų KGB bendradarbių pavardes

Siūloma paskelbti visų – ir prisipažinusių, ir neprisipažinusių buvusių KGB bendradarbių pavardes. Tai numatančias Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS  specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo pataisas Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) frakcijos narys Zbignevas Jedinskis kartu su kitais šios frakcijos nariais.  Daugiau