Antanas Kulakauskas apie daugybinę pilietybę

Antanas Kulakauskas apie daugybinę pilietybę Įdomu, kaip Lietuva nubalsuotų referendume, jei jame būtų iškeltas siūlymas sulyginti vyro ir meilužio (žmonos ir meilužės) teisinį statusą. O juk kalbant metaforiškai, analogiškas siūlymas yra siūlymas įteisinti kaip visuotinę (nors ne visiems) normą (o ne kaip išimtį už tam tikrus nuopelnus valstybei – dabartinė konstitucinė norma) dvigubą (daugybinę) pilietybę, t.y. grąžinti ar palikti Lietuvos pilietybę tiems buvusiems ar dar esamiems Lietuvos piliečiams, kurie jau gavo ar nori ir sugebės gauti kitos vakarų civilizacinei erdvei priklausančios šalies pilietybę.

Daugiau

Didžiojo Penktadienio Geroji Naujiena: „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“ (Jn 15, 13)

Didžiojo Penktadienio Geroji Naujiena: „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“ (Jn 15, 13) Jis buvo perdurtas dėl mūsų piktadarybių

  Dievas sako:
  „Štai mano tarną sėkmė ims lydėti, jisai bus iškeltas, išgirtas, išaukštintas. Kaip daugelis jo baisėjosi, kadangi jo išvaizda buvo nežmoniškai subjaurinta ir jo pavidalas nebepanašus į žmogų, taip jis nustebins daugel tautų, karaliai prieš jį neteks žado. Jie mat išvys, ko niekad nebuvo jiems apsakyta, išgirs, ko niekad nebuvo girdėję“. Pranašas sako: „Kas patikėjo mūsų skelbimu, ir kam apsireiškė Viešpaties rankos galybė?“ Daugiau

ŽMONIŲ SVEIKATAI – VALSTYBĖS DĖMESĮ

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 m. jubiliejaus liko 11 m.                              

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui  Skverneliui

LR Sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Vergai

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrui Algirdui Monkevičiui Daugiau

PRO VITA© ŽINIOS Nr.16 (2019)

Šventų Velykų!
  svetainė Pro Vita    http://provita.net16.net/ Sudarė kun. Robertas Skrinskas

2019 04 17 Sudegusiai Dievo Motinos katedrai Paryžiuje žmonės jau suaukojo 1 milijardą dolerių. Foto independent.ie 
***
2019 04 17 JAV Tennessee metodistų, baptistų, liuteronų, presbyteronų, jungtinės Kristaus bažnyčios pastoriai pasirašė laišką, palaikantį abortus. https://fox17.com/news/local/tennessee-faith-leaders-write-letter-to-gov-lee  https://www.scribd.com/document/406619757/Letter-to-Governor-With-Signatures#from_embed  https://www.lifenews.com/2019/04/17/methodist-baptist-lutheran-presbyterian-and-united-church-of-christ-pastors-sign-letter-supporting-abortion/ 
*** Daugiau

Algimantas Rusteika apie „nelaimingą atsitikimą“: niekas nebeišgelbės tų, kurie neturi, už ką numirti

Algimantas Rusteika apie „nelaimingą atsitikimą“: niekas nebeišgelbės tų, kurie neturi, už ką numirtiKada šalia mūsų kaimo užsidegė lentpjūvė, ją gesino keturiomis čiurkšlėmis ir tai tik vargais negalais užgesino. Kiek čiurkšlių matėte Dievo Motinos Katedros apokalipsėje? Vieną į beužsiliepsnojantį bokštą ir dar vieną į daugiau kaip šimto metrų ilgio liepsnų jūra virtusį stogą?

Ir tai galingos valstybės jėga likviduojant pavojų svarbiausiam kultūros ir tikėjimo simboliui, nacionaliniam pasididžiavimui, apdainuotam ir klasikų aprašytam istoriniam valstybės didybės ženklui? Daviklių, jutiklių ir kitų signalizacijos stebuklų prikimštame objekte gaisras kyla netikėtai, per minutes išplinta ir apima didžiulį plotą?

Daugiau

LR Prezidento rinkimams artėjant: Pseudoekspertų laikas baigėsi? Kaip „ekspertus“ ir jų „ekspertizes“ vertina Vytautas Radžvilas

Peržiūrėjęs kandidatų į LR prezidentus diskusijos vaizdo įrašą ekspertiškai įvertinau vadinamųjų ekspertų po jos išsakytus pretendentų vertinimus ir jiems skirtus pažymius (daugiau skaityti lrt.lt portale ČIA). Išvada gali būti tik viena: LR prezidento rinkimai, o tiksliau – kandidatų diskusijos virto absurdo spektakliu, kurį būtina tučtuojau nutraukti. Visiškai akivaizdu, kad tariamieji „nešališki ekspertai“ veikia kaip grynai ideologiniai propagandininkai, siekiantys cenzūruoti ir kontroliuoti debatų turinį bei tėkmę ir įpiršti LRT žiūrovams jų pačių konstruojamus ir iš piršto laužtus kandidatų įvaizdžius.

Daugiau