PRO VITA© ŽINIOS Nr.3 (2020 m.)

svetainė Pro Vita  http://provita.medianewsonline.com 
2020 01 24 Prezidentas Trumpas kalba „Life Rally“ | „NBC News“ (tiesioginė transliacija) https://www.youtube.com/watch?v=wkNHgoWs1BA
***
2020 01 24 Prezidentas Trumpas imasi veiksmų prieš Kaliforniją, kuri verčia bažnyčias finansuoti abortus. https://www.lifenews.com/2020/01/24/president-trump-takes-action-against-california-for-forcing-churches-to-fund-abortions/
*** Daugiau

DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 10 metų
LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skvereliui
LR Finansų  Ministrui Viliui Šapokai
Lietuvos Banko Pirmininkui Vytui Vasiliauskui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei  Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Daugiau

Dr. Jonas Ramanauskas. Signatarės Zitos Šličytės antikonstituciniai blūdai

Šiaip esu signatarės Zitos Šličytės šalininkas ir gerbiau jos pasisakymus. Tačiau straipsnis [1], kuriame ji, kaip viena iš LR Konstitucijos kūrėjų, išsakė padoriam teisininkui netinkamus argumentus, verčia keisti nuomonę.

Ta pačia proga konstatuoju signatarei Zitai Šličytei, kad ji kartu su kitais signatarais ir su Vytautu Landsbergiu priekyje, 1992-07-09 priėmė antikonstitucinį Seimo Rinkimų įstatymą, taip įtvirtindami NELYGIOS ir NETIESIOGINĖS rinkimų teisės principus. Priimta LR Konstitucija ir tuo laiku galiojęs Laikinasis Pagrindinis Įstatymas buvo įtvirtinę LYGIOS ir TIESIOGINĖS rinkimų teisės principus. Taigi, kaltinu signatarę Zitą Šličytę iš esmės prisidėjus griaunant Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus. Nors už 1990-03-11 Nepriklausomybės Aktą esu dėkingas visiems signatarams. Daugiau

Janina Survilaitė: „Lietuvos atgimimo vaizdai Alpėse.“

Survilaite  Su Lietuvos atgimimu susijusius darbus mirusioji  Šveicarijos išeivių karta laikė pačiais svarbiausiais. Tai rodo jų pasakojimai, dienoraščiai, archyvai. 1990 metų pabaigoje įsijungusi į senosios patriotiškos mūsų išeivijos, 1952-02-17 d. teisiškai įkurtos ŠLB gretas, o 1999-2006 vadovaudama Bendruomenės valdybai, sutikdama Lietuvos nepriklausomybės atgimimo 30-metį, jaučiu  pati tapusi išeivijos istorinės veiklos dalimi, todėl noriu pasidalinti kai kuriais atgimimo metų prisiminimais iš Šveicarijos.                       Daugiau

Juan Ignacio Fourment Kalvelis. XXIII Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas 2020 m.

XXIII Pietų Am Liet Jaunimo Suv 2020  Argentinos lietuvių bendruomenės vardu norime informuoti, kad nuo š.m. sausio 22 d. iki 26 d. Argentinoje vyks „XXIII Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas 2020 m.“ (P.A.L.J.S. 2020 m.).

PALJ Suvažiavimas yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (P.L.B.) projektas. Renginį organizuoja Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (A.L.J.S.) kartu su Pasaulio Lietuvių bendruomenės (PLB) valdyba, ilgamečiu Sielovados reikalų komisijos pirmininku ir Lietuvos vyskupų konferencijos užsienio lietuvių sielovados reikalams, Prelatu Edmundu Putrimu (PALJ Suvažiavimo įkūrėjas ir globėjas). 

Daugiau

Zigmas Vaišvila. Lietuvos propagandistai sutrikę

Rusijos Federacijos Prezidentui Vladimirui Putinui paskelbus apie siūlomas šios valstybės Konstitucijos pataisas, Lietuvos propagandistai sutriko. Jų komentaruose – blaškimasis ir spėlionės, ką čia tas diktatorius ir Lietuvos “elito” gelbėtojas sumąstė?! Paaiškėjo, kad įprotis ir kasdienis šabloniškumas yra labai inertiški. Nes tik tiek iš šių propagandistų ir tereikėjo Lietuvos “elitui” – kiekvieną mielą dieną mums suokti (nekeičiant plokštelės), kaip ten Rusijoje viskas blogai, kaip ten viską valdo vienvaldis diktatorius, kaip reikia kovoti su šio diktatoriaus propaganda mums. Daugiau

Dėl informacijos apie BRAKONIERIAUJANČIUS ŽVEJUS VERSLININKUS

     ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“

„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel. 8676 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Aplinkos ministrui Kęstučiui  Mažeikai Daugiau

O. Voverienė. Tautininkas Vilius Bražėnas apie tautiškumo naikinimą Europos Sąjungoje

Esame garbinga, išdidi tauta. Tauta, turinti didžią istoriją, kalbą. Istoriją, kurią rašė, deja, ne baltasis, o juodasis metraštininkas. Tai kalba, kuri vedė tautą per istorijos kryžkeles, sutemas ir prošvaistes. Esame atbundanti tauta. Atbunda tėvų garbė, atbunda ir „liežuvis“. 

Daugiau

Marius Markuckas. Didžiuosius protus dažniausiai įvertina ne valdžios, bet laikas

Marius Markuckas. Didžiuosius protus dažniausiai įvertina ne valdžios, bet laikas

Prieš mėnesį Anapilin iškeliavo filosofas, ilgametis Vilniaus universiteto profesorius Arvydas Šliogeris.

Pagrįstai vadinamas vienu iškiliausiu visų laikų Lietuvos filosofu. Savo autentiško mąstymo genijų įforminęs parašytose knygose. Sukurtomis filosofinėmis sąvokomis atskleidęs lietuvių kalbos palankumą filosofijai. Savo vertimais sugebėjęs lietuviškai prakalbinti tokius mąstytojus kaip Hegelis, Schopenhaueris, Nietzsche, Heideggeris. Pervertinti šio Žmogaus reikšmę Lietuvos filosofiniam pasauliui ir apskritai kultūrai būtų labai sudėtinga, jei išvis įmanoma.

Daugiau