Vladimiras Troščenka. Ar TIKRAI žinai 10 Dievo įsakymų?

 Daugelis žmonių sako:

“Aš savo gyvenime laikausi 10-ties Dievo įsakymų.”

   Keisčiausia, kad dažnai tie žmonės net nežino kokie gi tie 10 įsakymų. Jų nežino ne tik netikintys žmonės, bet ir tie, kas vadina save tikinčiaisiais.

Man teko bendrauti su viena protestante mergina, kuri perpasakojo jų pastoriaus papasakotą juokingą (pastoriaus manymu) istoriją apie tai, kaip vienas senas tikintis krikščionis, žlugus sovietų sąjungai, išvyko į JAV. Jam atvykus, muitinėje pareigūnas paklausė, kokias knygas tas vežasi. Daugiau

Raimondas Navickas. „Neapykantos kalbos“ kriminalizavimo per ANK afera yra antikonstitucinė ir antidemokratinė

Raimondas Navickas. „Neapykantos kalbos“ kriminalizavimo per ANK afera yra antikonstitucinė ir antidemokratinė

„Neapykantos kalbos“ kriminalizavimo per ANK afera: užsimota riboti Lietuvos piliečiams teisę reikšti savo įsitikinimus bei skleisti informaciją Konstitucijoje nenumatytais NEnusikalstamais pagrindais.

Viešumoje pasigirdo politikų iniciatyvos kriminalizuoti t.v. „neapykantos kalbą“, įvedant į Administracinių nusižengimų kodeksą  (83 prim str.) pinigines baudas, kurios be teismo, o tiesiog pareigūnų ar valdiškų kontorų nuožiūra būtuų galimos skirti piliečiams už kai kurioms privilegijuotoms grupėms nemalonius komentarus ar nepagarbias šnekas.

Daugiau

Janina Survilaitė. Lietuvos istorinės atminties išsaugojimas – išeivijos kultūrinės veiklos prioritetas

„Mes už tavo pėdą tavo pėdoj žūsim,
Tu krauju žydėsi kraujo Nemune.
Iš tavęs išeisim. O tu verksi mūsų?
– Ne.- O palydėsi?- Ne.- Atminsi? – Ne.» (B. Brazdžionis) 

Su žinomu Vakarų Europje Berno universiteto profesoriumi Jan Peter
Locer`iu teko laimė bendrauti tris atgimusios Lietuvos dešimtmečius.
2021 sausio  eidamas 85-sius metus Profesorius J.P. Locheris
mirė. Daugiau

Algimantas RUSTEIKA: Pakelkime taurę kvailybės!

Viską darykime taip, kaip reikia! Kariaukime už taiką pasaulyje taip, kaip moko Nausėda, kad Klaipėdos uostas bankrutuotų! Bėkime niekur nenubėgdami už blaivybę ar pasivaikščiokim prieš netoleranciją, nes viską reikia daryti už ką ar prieš ką nors! Išgerkim į sveikatą – ne, netinka, nes ką tik padariau šimtą… Va – pabadaukim prieš badą Afrikoje! Riebiai pavalgę arba šilko pataluose gadindami orą – prieš socialinę atskirtį, nes ir vėl niekaip nepavyksta suliesėti! Ir būtinai, būtinai įdėkim į feisbuką savo sukryžiuotas karkas Kanaruose! Daugiau

AR AKVAKULTŪRA IŠGELBĖS LIETUVĄ

ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“
„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS
L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
LR Konstitucinio teismo Pirmininkui Dainiui Žalimui
Valstybės saugumo departamento Direktoriui Dariui Jauniškiui
LR Generalinei prokurorei Nidai Grunskienei Daugiau

Kun. Robertas Skrinskas. DIEVO ŽODIS vs. ŽMOGAUS ŽODIS

Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas. DIEVO ŽODIS vs. ŽMOGAUS ŽODIS

Pastaraisiais metais vėl imta versti Bibliją į lietuvių kalbą. Šiuo metu Naujojo Testamento ekumeninį vertimą pirmą kartą vykdo komanda iš katalikų kunigų, protestantų pastorių ir pasauliečių. Jau išspausdintas Evangelijos pagal Morkų vertimas.

Norėčiau pateikti kelis asmeninius pastebėjimus apie dabar naudojamą kunigų Česlovo Kavaliausko verstą ir Vaclovo Aliulio redaguotą Naująjį Testamentą ir Antano Rubšio Senąjį Testamentą.

Daugiau