Kastytis Braziulis. Didžiausias puolimas prieš Lietuvos Tautą yra vykdomas dabar

Kastytis Braziulis. Didžiausias puolimas prieš Lietuvos Tautą yra vykdomas dabar Tauta kaip ir žmogus turi kūną ir dvasią. Tautą sunaikinti galima tik sunaikinus jos dvasią. Lietuvių Tautos dvasia yra stipri. Mes – lietuvių Tauta – suvokiame save taip: už laisvę mes esame pasirengę mirti; mes nekenčiame okupantų ir tų, kurie bando mums nurodinėti; mes branginame Romos katalikų bažnyčios puoselėjamas vertybes; mes žinome ir didžiuojamės savo turtinga istorija. Ši Tautos tapatybė formavosi ilgus šimtmečius ir nėra taip lengva ją išplėšti iš Tautos kūno.

Daugiau

DĖL TEISĖS AKTŲ VYKDYMO

     ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“

„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Žemės ūkio ministrui Broniui Markauskui Daugiau

XXI-as Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas ‘2018

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas (PALJ) yra Pasaulio lietuvių bendruomenės (P.L.B.) projektas.
Renginį organizuoja Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjunga (U.L.J.S.) kartu su Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdyba, ilgamečiu Sielovados reikalų komisijos pirmininku ir Lietuvos vyskupų konferencijos atstovu užsienio lietuvių sielovados reikalams, prelatu Edmundu Putrimu.

Daugiau

Algimantas Rusteika. Apsirikote, ponai (2018 m.sausio 8 d.)

Algimantas Rusteika. Apsirikote, ponaiNa ką, kas dar liko neapdergtas, ar jau apdergėm viską? Šimtmečio proga kas mėnesį po šimtą nusipelniusių, mylimų, visuotinai gerbiamų žmonių – į srutų duobę ir vėl bus laisva Lietuva! Gyvųjų bijom, pasityčiokim iš išėjusiųjų – tai numylėtas gyvųjų numirėlių metodas, kurį labai mėgo stribai, numesdami šventose vietose šventų, nukankintų mūsų brolių ir seserų kūnus.

Daugiau

Artūras Račas : „S.Skvernelis kaip antidepresantas D.Grybauskaitės sukurstytai ir laurinavičių lojamai isterijai“

Dažnai rašyti mane paskatina koks nors interneto platybėse rastas kvailas tekstas. Reaguoju, nes neisnori, kad Lietuvos gyventojai galvotų, jog Lietuvos žniasklaidoje dirba tik kvailiai.

Šį kartą rašyti mane paskatino Mariaus Laurinavičiaus tekstas apie S.Skvernelį ir jo teiginius apie būtinybę bendradarbiauti su Rusija. M.Laurinavičius pastaruoju metu dažnai rašo radikaliai kvailus tekstus, bet šis, manau, yra  kvailumo viršūnė. Neatpasakosiu visko, ką prirašė M.Laurinavičius, bet kelis jo teiginius noriu pacituoti: Daugiau

Gediminas Kairys. Atviras laiškas Lietuvos vyriausybei ir tiems, kurie dar mąsto realiai

Dėl pasisakymo už gerus santykius su Rusija S. Skverneliui- triskart  VALIO,VALIO,VALIO!!!.  Palaimintasis J. Matulaitis sakė: ,,Nugalėk blogį gerumu“.

Laikantis išmintingos užsienio politikos, Lietuvai šansai išlikti bus didesni. Aišku, nereikia prarasti savigarbos ir orumo, bet būti teisingiems visiems,  ir tada mus tikrai visi gerbs ir net tariami priešai, o ir Lietuva bus saugesnė. Bet, turint tokį užsienio ministrą ir tokią prezidentę, to tikrai nebus… Tiesa, dabar Lietuva (valdantieji) yra labai saugi, nes dar senovės išminčiai sakė, kad didžiausia grėsmė valstybei ( elitui) yra SĄŽININGAS prezidentas. Turint tokią prezidentę, Lietuva( jos elitas) tikrai saugus, jokių grėsmių nėra. Daugiau

Arvydas Damijonaitis. Kas yra kas Lietuvoje?

RINKĖJAI TURĖTŲ PRISIVERSTI GILIAU DOMĖTIS KAS YRA KAS LIETUVOJE.

Ar rinkėjai Lietuvoje žinojo, domėjosi apie posovietinių, kolūkinių turtuolių karbauskių padarytos lietuviams žalos mąstus? Pats laikas suvokti, kad be mafijozinių struktūrų dalyvavimo žemės „prichvatizavimo“ aferose, neįmanoma įsigyti dešimtis tūkstančių hektarų dirbamos žemės. Superkant dirbamą žemę į vienas magnato Karbauskio rankas, lietuviams padaryta didžiulė moralinė ir materialinė žala. Kodėl būtina nacionalizuoti okupacijos relikto, Karbauskių kolūkinės šeimos užimtus žemės plotus? Daugiau

Paviešintuose KGB agentų sąrašuose – Donato Banionio ir Sauliaus Sondeckio pavardės

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/paviesintuose-kgb-agentu-sarasuose-donato-banionio-ir-sauliaus-sondeckio-pavardes.d?id=76828517

VEIDAKNYGĖ

Povilas Gylys  (Sausio 6d., 9:15 v.r.) Valstybingumo atkūrimo šimtmečio proga T.Burauskaitė nusprendė „pakelti tautos dvasią“- paskelbti iškilių lietuvių galimas sąsajas su KGB.Tarp jų ir kardinolo V.Sladkevičiaus. Jei gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro tikslas buvo sujaukti mūsų istorinę atmintį, pasėti tautinį pasimetimą ir nusivylimą, tai tikslas pasiektas- Vasario 16-ą užtemdys ne tik dabartinės nomenklatūros nesėkmės, bet ir nuostata, kad tautoje moralinių autoritetų niekada nebuvo. Inturkėje su būsimu Eminencija gyvenom po vienu stogu. Prisimenu jį kaip labai šviesų, patriotišką žmogų, tikrą krikščionį.

Daugiau