KREIPIMASIS DĖL COVID-19 KRIZĖS LIETUVOJE

Šokoterapija: Taip dirba LR Vyriausybė, žinodama, kad šiandien baigiasi reagentai 1 min ir 45 sek. trukęs šiandieninis LR Vyriausybės posėdis:

http://lrv.lt/lt/posedziai/lietuvos-respublikos-vyriausybes-posedis-104

Lietuvos Respublikos Seimui, valdybaiLietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai

Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijai

Vidaus reikalų ministrei Ritai Tamašunienei

Daugiau

Zigmantas Šėgžda. Siekiama paralyžiuoti teismų darbą

 Teisėjų taryba siekia paralyžiuoti teismų darbą, teisėjams – „mamadieniai“?

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=10040:a-valantino-teiseju-taryba-siekia-paralyziuoti-teismu-darba-teisejams-mamadieniai-ivedama-diktatura&catid=31&Itemid=101

2020-03-16 dieną Teisėjų tarybos pirmininkas Algimantas Valantinas pasirašė dokumentą, kuris drastiškai apribojo teisėjų funkcijas. Dokumente pateikta nuoroda į Vyriausybės nutarimą dėl karantino. Teisėjų tarybos dokumente nurodyta, kad teisėjų funkcijos, susijusios su teisingumo vykdymo veikla, esą turi būti vykdomos, tačiau iš karto  pateiktas draudimų sąrašas, kuriais teisingumo vykdymas Lietuvoje iš esmės uždraudžiamas. Kaip uždraudžiamas?  Daugiau

Geroji Naujiena: Akli mes ar kalti? arba Jo Teismo belaukiant

Geroji Naujiena: Akli mes ar kalti? arba Jo Teismo belaukiant Dovydas buvo pateptas Izraelio karaliumi

Viešpats kalbėjo Samueliui: „Prisipilk ragą aliejaus ir susiruošk į kelionę! Tave aš siunčiu į Betliejų pas Izajį, nes vieną iš jojo sūnų numačiau karaliumi“. Ten nuėjęs ir išvydęs Elijabą, jis pagalvojo: „Tikriausiai šitas ir bus pateptinis Viešpaties akyse!“ Bet Viešpats Samueliui tarė: „Nežiūrėk jo išvaizdos ir aukšto ūgio! Jo aš nesu išsirinkęs. Dievo akis žiūri kitaip, nei žmogus. Žmogus mato išorę, o Viešpats žvelgia į širdį“.

Daugiau

Nida Vasiliauskaitė. Penketas su COVID-19 susijusių faktų. Išvada?

Nida Vasiliauskaitė. Penketas su COVID-19 susijusių faktų. Išvada?

Pirmas faktas: Virusas, regis, rimtą pavojų kelia tik labai seniems, daug kuo ir taip sergantiems žmonėms.

Antras faktas: Šalis, kurioje tokių žmonių – labai daug – ir kuri trisdešimt metų neabejotinai laiko juos nereikalinga našta biudžetui marindama pusbadžiu, tikrai netaps per naktį tokia humaniste, kad susikeltų dėl jų visuotinę ekonominę krizę, užuot pasitenkinusi įspėjimais būtent pastariesiems neiti iš namų ir išnaudojusi pačios Fortūnos suteiktą progą.

Daugiau

Povilas Gylys. Paryžiaus tribunolas ir Ingrida Šimonytė

Povilas Gylys. Paryžiaus tribunolas ir Ingrida Šimonytė

Ingrida Šimonytė, manau, bus kviečiama į Paryžiaus tribunolą, kur bus nagrinėjama Snoro banko, galimai neteisėto, bankroto byla. Ji tai gerai supranta, nes nėra visai nenuovoki, ir stengiasi išsilaikyti dvaro nomenklatūroj. Tikėdamasi, kad tai jai padės toje byloje ir apskritai išsilaikyti viešojo gyvenimo paviršiuje.

Jeigu Lietuva būtų teisės viršenybės principą realiai pripažįstanti, demokratiška, tikrai laisvą žiniasklaidą turinti šalis, būtų nuolat prisimenama ne tik Snoro istorija, bet ir „auksinis“ skolinimasis už vos ne dešimt procentų ir kiti „benifisai“.

Daugiau

PASKELBKIME BIRŽELIO 3-čią dieną BLAIVYBĖS DIENA, o 2021 metus – BLAIVYBĖS METAIS

VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS BLAIVYBĖS SĄJŪDIS                   LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Sveikatos ministrui Aurelijui Verygai Daugiau

Zigmas Vaišvila. Krizė. Išsaugokime valstybę

.Greitai atsiskleidė, ko verta Lietuvos ir Europos Sąjungos valdžia, jų kompetencija, moralinis veidas ir supratimas apie teisę. Pamatėme, kokį žmogų auklėjame ir kokią visuomenę kuriame išganytuose Vakaruose. Prasidėjo krizė.

Kaip elgtis mums, Lietuvos piliečiams? Kaip išsaugoti mūsų valstybę? Krizė padėjo suprasti, ką reiškia turėti savo Tėvynę ir kad kiti vargu ar mumis rūpinsis. Pabandykime nuosekliai pasiaiškinti. Daugiau