Arvydas Juozaitis Ramūnui Karbauskiui – viešas laiškas

 Žinia kaip dienos šviesa: Seimo rudens sesijoje numatytas daugybinės pilietybės įteisinimo kelias, tai yra kelias į vienintelį ir nepakartojamą „Dvigubos pilietybės referendumą“. Absurdo kelias tęsiamas.

Valdančiosios koalicijos apsisprendimą vainikuojate Jūs, Ramūnai Karbauski, tai yra Jūsų citata: „Mums nesuvokiama, kodėl yra trukdoma išlaikyti emigrantų ryšį su savo tėvyne“.

Kadangi ryšys su pasaulyje pasklidusiais tėvynainiais man rūpi ne mažiau negu Jums, pasinaudosiu atviro laiško žanru ir pamėginsiu Jums šį bei tą priminti. Tikiuosi, neprieštarausite.Gerbiamas Ramūnai Karbauski, šimtus kartų tikinote, kad vadovaujatės konstituciniais valstybės valdymo principais, o ne politinių žaidimų logika. Bet Jūs žaidžiate, nes jau prieš gerus metus (2017 rugpjūčio 8 d.) įregistravote Seime Lietuvio paso įstatymo ir lydinčiųjų įstatymų projektus. Tuo būdu su kolegomis pareiškėte, kad esate įsitikinęs, jog Lietuvio pasas puikiausiai išsaugo kitos šalies pilietybę priėmusio lietuvio ryšį su Tėvyne.

Tad kas nutiko, kodėl pamiršote tą gražią iniciatyvą? Traukite ją iš stalčiaus.

  1. Lietuvos pilietybė – tik papildoma privilegija

Jūs sakote, kad daug išeivių, ketinančių įsigyti kitos valstybės pilietybę (ar jau įsigijusių ją), norėtų išsaugoti meilę ir jausmus Lietuvai. O jei pasilaikytų ir „prigimtinę“ Lietuvos pilietybę, kaip priedą, tai ir jausmai esą išliktų.

Jūs įsitikinęs, kad jiems kažkas trukdo išsaugoti tuos jausmus? Ar kas uždraudžia grįžti į Tėvynę? Uždraudžia dirbti jos labui?

Taip, pasakote Jūs, dabartinė konstitucinė norma atima Lietuvos pilietybę iš prisiekusių kitai valstybei. Ar tai blogai? Juk tokiu būdu žmogui primenama, kad gyventi su dviguba pilietine sąžine tikra bėda. Pasirinkus daugybinį kelią, pradingtų ir pati pilietybė, būtų naikinama jos esmė – išimtinis ryšys su savo šalimi. Jūs puikiai šitai žinote.

O paskaitę Jūsų projektus, mes puikiai žinome ir kitką: priėmusiems kitos šalies pilietybę į pagalbą atskuba Lietuvio pasas. Pasas, kuris geriau negu vadinamoji dviguba pilietybė pasako lietuviui, kad Tėvynė jo laukia – jo, apsisprendusio gyventi kitos valstybės labui.

Kilminis lietuvis bet kurioje diplomatinėje Lietuvos atstovybėje galės gauti Lietuvio pasą. Kam?

Tam, kad į Lietuvą įvažiuotų be vizos, kad galėtų atsiųsti mokytis čia savo vaikus kaip lygius visiems Lietuvos vaikams, galėtų čia laisvai nuolat gyventi, dirbti ir t.t.

Lietuvio pasas neleis tik vieno – rinkti Tėvynėje negyvenantiems Seimo ir prezidento. Dalyvauti referendumuose. Lietuvio pasą gavęs kilminis lietuvis, jo šeima, vaikai ir vaikaičiai, nusprendę grįžti į Tėvynę, galės bet kada lengvatine tvarka atkurti visateisę Lietuvos pilietybę.

Maža to, Lietuvio pasas apsaugo net ir pačią Lietuvos pilietybę nuo pažeminimo ir paniekinimo. Lietuvos pilietybė neturi tapti tik patogiu masiškai prieinamu priedu. Tarsi kokiu pilietybės rudimentu šalia įsigytos pagrindinės pilietybės svetimoje šalyje. O juk tikrasis pažeminimas laukia ir tokio žmogaus, kai mokėdamas mokesčius vienur, balsuodamas ten už aukščiausią politinę valdžią, jis įsigeidžia „pabalsuoti“ dar ir ten, kur jis nei gyvena, nei dirba, nei mokesčius moka.

Norite sukurti kategoriją „piliečių“, kurie neturėtų savo valstybei pareigų, o tik teises? Tokiu atveju, kodėl ir kiti Lietuvos piliečiai nebūtų paskatinti pasekti jų pėdomis?

Taip mažinsite emigraciją? Taip mažinsite norinčių priimti kitos šalies pilietybę skaičių? Net ir gyvenantys Lietuvoje piliečiai juk būtų skatinami rinktis tokį kelią. Kam mokėti mokesčius? Kam tarnauti savo valstybei? Juk galima patarnauti ir kaimyninės valstybės interesams… Ar bent pamąstėte, kur per ilgesnį laiką toks kelias nuvestų?

  1. Valstybės išdavystė – daugybinė pilietybė

O dabar svarbiausia, ponas Ramūnai. Jūs Lietuvos piliečius, kurie gyvena ir kuria Lietuvoje, vertinate labai keistai, sakyčiau, kaip kokias nepilnavertes būtybes. Juk akivaizdu, kad likusieji Tėvynėje atsisakė išvykti, gauti kitą pilietybę ir gyventi su keliais pasais kišenėje. Keistuoliai, ar ne?

O juk būtų naudinga turėti kelis pasus, sakote Jūs. Dėl viso pikto. Jeigu, tarkime, Tėvynė, pražus. Tad visi Jūsų ir Jūsų aplinkos drauge su opozicija viešai skleidžiami išvedžiojimai ir pseudopatriotiškos emocijos apie mistinius lietuvių ryšius per fiktyvią pilietybę, t.y. įdiegus daugybinę pilietybę išsivadės. Nes išeivių ryšys su Tėvyne tik susilpnėtų. Liktų jausmai jausmeliai „apie Tėvynę“, ir iš esmės ne kažin kas.

Bet ir dar baisiau: silpnėtų saitai su Tėvyne net likusiųjų čia gyventi sielose. Kaipgi kitaip, jeigu likimo namuose faktas bus nuvertintas. Nebus pasididžiavimo vertas. O bus skatinamas „šansas“ bet kada pabėgti iš skęstančio laivo. Ne gelbėti jį, o būtent bėgti. Nes juk „aš – pasaulio pilietis“.

Kai patogu, čia pagyvenantis ar apsilankantis Valstybiškai mąstantiems politikams turėtų būti aišku kaip dieną: reikia siekti vieningo tikslo – mažinti išeivių, priimančių kitų šalių pilietybes, skaičių. Skatinti juos sugrįžti. Tiems, kurie vis dėlto priima kitos šalies pilietybę, suteikti tikrą galimybę. Tikrą ryšį su galbūt laikinai apleista Tėvyne. Kaip?

Suteikiant Lietuvio pasus. Referendumas dėl dvigubos pilietybės tik supriešins lietuvius. Nejaugi Jūs nematote šios šviesos, Ramūnai?

O gal Jūs tikrai nelabai nutuokiate, kas yra valstybingumas? O Jūsų partiečiai ir koalicijos nariai? Tokie pat, kaip Jūs? Ar tik paskui Jus paknopstom?

Apie opoziciją jau nėra ką ir kalbėti. Kažkodėl esu įsitikinęs, kad Jūs žinote, kas yra teisinga. Antraip nebūtumėte pasirašęs po Lietuvio paso projektu 2017 rugpjūčio 8 dieną.

tiesos.lt

KOMENTARAI:

  1. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com2018-09-15 16:52

to “Stasė Sudintienė
Visiškai pritariu Arvydo Juozaičio argumentams. Pilietybei be įsipareigojimų, o tik dėl patogumo, dėl savo asmeninių interesų – NE!”

***
Ponia Sudintiene, reikalauju iš Jūsų  JOKIŲ asmeninių interesų. Prašau nedelsiant išsiskirti su vyru, atsisakyti savo vaikų, neiti į darbą, nieko nekalbėti, neskelbti savo nuotraukos ir t.t. ir t.t., tamsta neturi teisės turėti JOKIŲ asmeninių interesų, nes visa tai, net valgydama ir kviepuodama, tenkini savo asmininius interesus. LR Piliečiams, kurie išvykę į kitą šalį turi taip pat ASMENINĮ interesą į ją sugrįžti pilnateisiais piliečiais, nes tokią teisę mes visi, priimdami Konstituciją, jiems SUTEIKĖME, nes LR pilietybė įgyjama gimstant negali būti atimta, nes niekas negali turėti aukštesnės juridinės galios nei Konstitucija. Jūs gi, tikriausiai dėl asmeninių interesų siekiate ją ATIMTI, tai gal ją sau pasiimsite? Ar kai giedate himną “vienybė težydi” su iš Lietuvos piliečių atimtomis pilietybėmis vienyjatės? Ar nesuprantate, kad pas A.Juozaitį su proteliu yra negerai? Raudonuoju proteliu. Jūs, ponia Stase Sudintiene, dėl pilietybės taip pata esate BE ĮSIPAREIGIMŲ, nes skleižiate PROPAGANDĄ, kurie prieštarauja LR Konstitucijos 12-am straipsniui. Kitaip sakant esate konstitucinė nusikaltėlė. Tikiuosi, kad ne specialiai, o raudonosios propagandos purve išsitepliojusi. Gal norite padiskutuoti nuodugniai…. emailą matote?

 

  1. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com2018-09-15 16:42

to “nelaisvas     2018-09-13 21:32
Dėl pilietybių: na, tarkim Lietuva suteikia pilietybes visiems savo lietuviams, kur jie bebūtų….” 
***
Dabartinė problema visai kitokia. Problema tame, kad LR piliečių gimimimų įgyta pilietybė, kurią GARANTUOJA LR Konstitucijos 12-o straipsnio pirma dalis, yra ATIMINĖJAMA tiems,kurie įgijo ir kitos šalies pilietybę. Tai yra kalba eina ne apie pilietybės sutieikimą, o apie jos ATĖMIMĄ. O tai reiškia, kad tamsta problemos nesupranti. Tamstą labai gerai suprantu, nes raudonoji propaganda būtent taip ir kalba, kaip tamsta kalbi. Tikiu, kad geranoriškai esi pasiklydęs, tai tuomet rekomenduoju tamstai pasiskaityti 2017-08-28 straipsnelį “Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema” 
http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problema93312/

Nenusiminkite, šitas reikalas dėl dviejų pilietybių greitai tikrai nesibaigs, nes raudonasis amaras yra užgrobęs Lietuvą iki šiol.

 

Al.       2018-09-14 1:19

Dėl pilietybės. Žiūrint naudos valstybei, galima manyti vienaip ir kitaip. Abiem atvejais galima apsirikti. Valstybę stiprins pagarba jos pagrindiniam įstatymui, nes tai bus pagarba ir jį priėmusiai tautai. Ir jei ten antra pilietybė numatyta, tai reiškia tokia yra tautos valia. Žiūrint naudos tautai, manau, lietuvių kilmės žmonės turi jausti, kad valstybė juos remia. Pirma pati duoda, o paskui kažko tikisi. Kaip mama. Vertinant jau padarytų šioje srityje darbų kontekstą, ar tie šimtai, o gal tūkstančiai svetimšalių, gavę Lietuvos pilietybę prezidentų malone, turėjo dar ir kitą, o gal kitas pilietybes? O jei turėjo, savąją mes dabar atimsim?
Dėl Juozaičio. Be to, kad maloniai šneka ir gražiai atrodo, kas dar? Kas tai per asmenybė, kokie jo ketinimai ir galimybės? Asmenybės nesuprasim ignoruodami praeities darbus. Sąjūdžio žinios, Šiaurės Atėnai, bet kartu ir lemiama parama Brazauskui ir darbas jo patarėju. Ką tokio Brazauskui, siekusiam ,,užviršuoti piramidę” jis patarinėjo? Įvykdyti tokią kaip Estijoj restituciją ir liustraciją, aiškiai ir greitai? Neduoti pilietybės kolonistams, kaip Latvijoj ir Estijoj – kaip ir buvo sutarta? Darbas diplomatinėje tarnyboje buvo atlygis? Kokie ketinimai sunku bus suprasti iš kelių neesminių temų. Panašiai, latifundininkai kažkokius savo mažuosius karus kariauja, bet visumoj iš sistemos neiškrenta.Žinoma, galima galvoti,kad esminių klausimų neliečia iš atsargumo, kad čekistinį pogrindį ketina užklupti iš nežinių. Bet kas gi perka katę maiše? Tuo labiau, kad biografija šiuo požiūriu optimizmo neskatina. Galimybės. Žmogus, suprantantis padėties rimtumą, o tuo labiau pasiryžęs kilti į žūtbūtinę kovą, man atrodo, atpažįstamas iš to, kad nustoja šypsotis sotaus vartotojo šypsena. Juozaičio laikysenoje kol kas matau tik rašytoją, viešąjį komentuotoją, o ne žmogų, sukylantį prieš sistemą.

 

 

Juozapas Julesui       2018-09-13 19:52

Tamsta gerokai užsiciklinai su savo paranoja. 
Tamstos įtarimai dėl Juozaičio prokomunistiškumo/prosovietizmo atrodo nerimtai, o bandymas Juozaitį pateikti kokio Nuosėdos trojos arkliu, apskritai dvokia kliedesiais. 
Galima iki pažaliavimo ginčytis ar “Istorinė klaida” buvo klaida, bet manau net pats Arvydas širdies gilumoje neturi galutinio atsakymo.
Nesakau, jog užleisdamas vietą AMB, Juozaitis pasielgė teisingai.
Nežinau. Anuo metu man tai nepatiko. Tada, mes, visuomenė daug ko nežinojome.
Mes daug ko nežinojome apie Tėtę/“Dėdulę”, mes net nesapnavome į kokį Padarą tas ožys išvirs. O Arvydas jau matė, kas ir koks yra tas “patriarxas”.
Tai viena.
O antra- diskusija yra ne A.J. asmenybės ir jo biografijos tema.
Aš nesu nei Juozaičiui besimeldžiantis fanas, nei itikiu sulaukti iš jo stebuklų ir pan. Ėgi straipsnį ir diskusiją vertinu pozityviai, nes galiu daryti tam tikras įžvalgas ir išvadas.
Trečia, jau grynai į temą:
Dauguma skaitytojų ir kolegų kurie komentuoja, daro esminę klaidą suplakdami keletą skirtingo kalibro kategorijų.
Manyčiau, derėtų atskirti tris skirtingų plotmių dalykus:
a) pilietybės reikalų teisinę, politinę ir moralinę/vertybinę problematiką nagrinėjantį straipsnį;
b) valstybei, visuomenei svarbių prioritetų išdėliojimo pagal darytinų veiksmų eiliškumo problemą, Lietuvos pertvarkos plano ir galimybių kontekste;
c) p. A.Juozaičio galimo kandidatavimo į valstybės vadovo postą tinkamumas žvelgiant pro jo gebėjimo mąstyti strategiškai prizmę.
Diskusijoje šie aspektai nesuvokiami, pasigendu iš kolegų logiškų įžvalgų, o tiražuojami užkeikimai a la p. “Jules” “kūryba” atrodo labai nykiai.
Toks primityvizmas liūdina.
Reziumuojant, pasakysiu štai ką:
Stebėdamas A.J. pasisakymus viešojoje erdvėje, kol kas galiu konstatuoti, jog-
Per tris mė. A. Juozaitis paskelbė “tezes” kurios iš esmės yra labai kukliai atrodantis kratinys, toks skirtingo svorio ir aktualumo idėjų ir idėjukių šiupinys be konceptualios sistemos. Deklaratyvus priešrinkimis tekstukas kuriame yra daug gerų dalykų, bet viskas sumalta labai mėgėjiškai. Žmogui su tikrai visai rimtu išsilavinimu, tokie rašinėliai ir dar tokia proga, garbės nedaro.
Po tezių, A.J. paskelbė dvi publikacijas brolybės su “braliukais” būtinumo tema. Valio, aš irgi už brolybę su latviais. Bet, “kandidatas” per tris mėnesius apie kitas užsienio reikalų problemas jokių įžvalgų nepateikė. Ar p. Arvydui tai nesvarbu, ar p. Arvydas apie mūsų užsienio politiką neturi ko pasakyti, tas kol kas didelė mįslė. Kai nėra atsakymo, tyla tampa tam tikru atsakymu.
Apie pilietybinius reikalus p. Juozaitis rašo jau kažkelintą tekstą ir manau, jog prirašys dar trigubai. Valio. Aš nieko prieš. Reikalas svarbus, bet…
O kiti reikalai? Kitų, svarbių, o gal daug svarbesnių reikalų- ką nėra?
Vienžo, aš iš Autoriaus pasigendu sisteiškumo, prioritetų arba nesuvokimas arba nesuvokimas kaip kandidatas turėtų komunikuoti su auditorija.
Tokių ir panašių klausimų fone, visas priešrinkiminis kipišas ir kandidato fanų entuziazmas man atrodo nerimtai. Neturiu agresyvaus išankstinio nusistatymo prieš p. Arvydą. Asmenybė įdomi, žmogus išsilavinęs ir manau sąžiningas. Bet p. Arvydas kaip politikas, manęs neįtikina. Kol kas, bent kol kas vertinu kaip gana silpną.
Valstybės atstatymo vajui užvesti, strateguoti ir vairuoti reikia gerokai daugiau potencijų.
Ėgi, kol kas taško nededu. Matysim kai dugną dėsim.

 

  1. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com2018-09-13 16:27

Citata: “Lietuvos pilietybė – tik papildoma privilegija”. Toks teiginys parodo, kad ponas Arvydas Juozaitis yra NESVEIKO proto ir štai kodėl. Ogi todėl, kad LR pilietybė tiems, kurie gimė Lietuvoje, yra KONSTITUCINĖ VERTYBĖ, kuri įtvirtinta LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-moje dalyje. Niekas negali turėti aukšesnės juridinės galios nei Konstitucija. Todėl matau, kad taip vadinamas išprotėjęs kandidatas į prezidentus kaunasi prieš Lietuvos Konstituciją, tai yra NAIKINA Lietuvos valstybę. Kada šitą niekšą, istorinę klaidą, išmes iš viešosios erdvės? 
***
Antra citata: “2. Valstybės išdavystė – daugybinė pilietybė”. Ir vėl A.Juozaitis, kaip ir daug taip vadinamų “inteligentų, tyčiojasi iš LR Konstitucijos, kadangi LR Konstitucijos 12-o straipnio antra dalis kalba ne apie daugybinę pilietybę, kuri iš viso negali egzistuoti kaip ir “dviguba” pilietybė. LR Konstitucija kalba apie dvi pilietybes: LR ir KITOS valstybės pilietybes. Tai yra dvi pilietybes, nes žodis “kitos” yra VIENASKAITOJE. Ar Juozaičio protas tokius elementarius dalykus gali suvokti? NE. Štai jums ir kandidatas į prezidentus, tpfu…..