JAV švenčia 241-ąsias savo šalies nepriklausomybės metines

JAV veliava  JAV Neprikl. feejerv.  Liepos 4-oji – JAV Nepriklausomybės diena, dar gerai žinoma pavadinimu „Liepos ketvirtoji”, yra JAV valstybinė šventė, kuria pažymimas 1776 m. liepos 4 d. Nepriklausomybės deklaracijos priėmimas. Ta proga daugelyje valstijų rengiami fejerverkų šou.

Patrankų saliutai, vadinami „saliutais Sąjungos garbei”, kiekvienoje valstijoje yra išaunami liepos 4-osios dienos vidurdienį.

*********************

Su šventėm, Liepos ketvirtąja – JAV Nepriklausomybės diena!

 Prie mano namo Birštone  šiandien taip pat kabo Amerikos ( USA) ir Lietuvos vėliavos.

 Pagarbiai,

Gediminas ir Vanda,  

Europos Sąjunga, Lietuvos ESR ( seniau buvo TSR, dabar ESR, buvo Tarybų Sąjungos Respublika,dabar Europos Sąjungos Respublika).