Stefa Tamoševičienė. Tautiška giesmė – aplink pasaulį

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ne be reikalo Čikaga vadinama antrąja lietuvių sostine užsienyje. Čia lietuvybė ne rusena, o branginama ne tik senųjų, įleidusių giliai šaknis į šią užatlantės žemę, lietuvių emigrantų, bet ir vėliau atvykusių bei nuolat gyvenančių, vadinamųjų antrabangių, kurių dalis sukūrusių mišrias šeimas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

O jaunoji karta, po Lietuvos  valstybės atgimimo atvykusi, nelieka nuošalyje. Juk ir Pasaulio lietuvių centras Lemonte čia pat – kur vyksta aktyvus lietuvių kultūrinis, sportinis gyvenimas, susitikimai su žymiais lietuviais, mūsų tradicijų puoselėtojais, politikais, menininkais.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tik triukšmingai praūžus Amerikos valstybės šventei, liepos ketvirtąją, po poros dienų, liepos šeštąją, Čikagoje ir jos apylinkėse gyvenantys lietuviai tęsė gražią tradiciją – parodyti pasauliui, kokia mums yra brangi ši, Lietuvos valstybės diena.

Jau aštuntą kartą tose pasaulio šalyse, kur gyvena mūsų tautiečiai, tęsiama unikali tradicija – vienu metu giedoti Tautišką giesmę – kas savo draugų būreliuose, kas išeidami į viešąją erdvę. Nemažai lietuvių į šią brangią šventę susirinko prie Čikagos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios Marquette Parke. Po atliktos gražios misijos jie persikėlė į parapijos salę pasivaišinti parapijiečių paruoštais užkandžiais. Įdomu buvo pamatyti ir pačius save, ką tik giedojusius, mat buvo tai nufilmuota ir parodyta kabančiame ekrane. Ta pačia proga susirinkusieji galėjo stebėti ekrane ir Valstybės šventės iškilmes iš Lietuvos, Daukanto aikštės, prie Prezidentūros, kur buvo susirinkusi gausi žmonių minia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

O vakarėjant, pasipuošę lietuviškais tautiniais akcentais, kai kurie – tautiniais rūbais, Amerikos lietuviai bei jų svečiai, patraukė į miesto centrą prie garsiojo, vieno iš didžiausio ne tik Čikagoje, bet ir pasaulyje, įkurto 1927 metais Bekingemo (Buckingham-angl.) fontano, esančio arti Mičigano ežero.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jau iš tolo ryškiai plevėsavo mūsų tautos trispalvės. Kodėlgi mums tuo nesididžiuoti? Pirmiausia, kaip ir dera gyvenantiems toje šalyje – ir dideli, ir maži atliko Amerikos himną, o dar skardžiau suskambo mūsų, lietuviška, Tautinė giesmė.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nors nesuprasdami lietuviškų žodžių, prie mūsiškių, išsirikiavusių ratu, laikančių ilgą trispalvę, pradėjo gretintis ir amerikiečiai, domėtis, kokia proga čia susirinkome. Tuo vakaras dar nesibaigė – nesinorėjo skirstytis, tad suskambo liaudies bei patriotiškos dainos, liejosi pakili nuotaika, buvo kuo džiaugtis neeiline švente ir tuo, kuo mes esame.

 Nuotraukos autorės