VU lituanistų kalbininkų pareiškimas Dėl aktualių valstybinės kalbos politikos klausimų

  Vilniaus universiteto vyresnės kartos lituanistų kalbininkų  PAREIŠKIMAS
Dėl aktualių valstybinės kalbos politikos klausimų
Vilniaus universiteto vyresnės kartos lituanistų kalbininkų grupė aptarė aktualias bendrinės lietuvių kalbos kultūros problemas ir kalbos ugdymo perspektyvas. Apsvarstę svarbius Lietuvos Respublikos kalbos politikos ir kalbos praktikos klausimus, priėmėme šį pareiškimą.

Daugiau

Pasaulio lietuvių metai: Lietuvių chartai – 70

Pasaulio lietuvių metai: Lietuvių chartai – 70Pažinkime: 1949 m. birželio 14 d.  Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas parengė ir leidinyje „Pasaulio lietuvių bendruomenė“ (1949 Augsburge) paskelbė dokumentą – simbolinį Pasaulio Lietuvių Bendruomenės steigimo aktą, išreiškiantį lietuvių išeivijos tautinio solidarumo principus.

LIETUVIŲ TAUTA,

užsigrūdinusi amžių kovose dėl teisės laisvai ir nepriklausomai gyventi savo tėvų žemėse, vieninga valia siekia savo gyvybę, kalbą, tautines bei valstybines tradicijas išlaikyti, kurti ir ugdyti, kad savo tautine kultūra visuotinei žmonių giminės pažangai bendradarbiaudama, vykdytų Visagalio valią ir laisvo žmogaus pašaukimą. Lietuvių Tautos amžinųjų siekimų vardan skelbiama ši

Daugiau

Pilietinė iniciatyva „Tremties vaikų žaislai“ šių dienų jaunimui papasakos apie kitokią vaikystę

 Tarptautine komisija Gedulo vilt diena  Tarptautinė komisija, kaip ir kasmet, inicijuoja Birželio 14 – tosios – Gedulo ir vilties dienos paminėjimą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Šią dieną prisimenami 1941 m. birželio 14 d. prasidėję Lietuvos gyventojų trėmimai,  kai per vieną savaitę, iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių, iš kurių 5 060 buvo vaikai iki šešiolikos metų amžiaus. Daugiau

Nijolė Oželytė. „Aš daugiau niekada nepranešiu apie girtą vairutoją“

Nijolė Oželytė. „Aš daugiau niekada nepranešiu apie girtą vairutoją“

Net Sausio 13-osios naktį, kai rusai tankais lamdė žmones, nesijaučiau tokia beviltiškai ir nešvariai bejėgė, kaip dabar.  Veidu į š…., tokia dabar yra mano būsena. Žinot, net sovietmečiu, kai mus, hipiaujančius moksleivius, komsomolcai gaudė gatvėse ir vaikinams karpė plaukus gabalais, o mergaitėms mini sijonus, nesijaučiau taip išniekinta :( 

Daugiau

Janina Survilaitė. Komentaras

Prieš tris dešimtis metų ištekėjau už lietuvio išeivio Stanislovo Vaitkevičiaus, kuris prieškario Lietuvoje buvo garsus boksininkas. Jo pavardė yra įrašyta knygoje „Lietuvos boksas“;1976, p. 95. Jis pasakojo, kad tada nepriklausomoje Lietuvoje visi profesonaliu bokso sportu užsiimą boksininkai turėjo priimti priesaiką, kad niekada nepakels rankos prieš moterį. Antraip iš jų bus atimti visi kvalifikacijos pasiekimai. Daugiau

Robertas Grigas. Ir vėl ideologijos importas

Robertas Grigas. Ir vėl ideologijos importas Vakar buvau Vilniuje – ir pakraupino ant kiekvieno stulpo (tiesiogine prasme) išklijuoti vaivorykštiniai gėjų eitynių plakatai. Daugiau, nei mano studijų Vilniuje laikais, aštuntame dešimtmety, panašių „rėkiančių“ ryškiaspalvių plakatų būdavo prieš „spalio šventes“, kurios ištikdavo lapkritį.

Taigi vėl susiduriame su agresyviai „iš viršaus“ ir „iš šalies“ primetinėjama ideologija. Nes pagal visas apklausas ir tyrimus akivaizdu, kad visuomenė genderinio pasaulio suvokimo neremia, yra jam priešiška, arba, palankiausiu atveju, abejinga.

Daugiau

Zigmas Vaišvila. 1981 metai – pirmoji politinė pamoka.

vaisvila Sajudis  Birželio 3-ioji. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigimas Lietuvos TSR Mokslų akademijoje. Toje, kurios moksliniu sekretoriumi tuomet buvo šio renginio vienas svarbiausių dalyvių a.a. narys-korespondentas (vėliau – akademikas) Eduardas Vilkas, o ne Dalia Grybauskaitė, prieš 2009 m. Respublikos Prezidento rinkimus apsiskelbusi, kad ji tariamai dirbo šiose pareigose, ir pamiršusi, kad tuo metu ji buvo „Žinijos“ draugijos (prie Mokslų akademijos) mokslinė sekretorė.

Daugiau