2018 metus paskelbkime SĄJŪDŽIO METAIS

 Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 metų   

  LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA  

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui Skverneliui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

Lietuvos žmonėmsŽiniasklaidai

K R E I P I M A S I S Dėl 2018 metų paskelbimo SĄJŪDŽIO METAIS

                                           Vilnius,   2017-11-08

                                      Dėl įstatymo projekto Nr. XIIIP-1148

           

            2017-05-17 Vilniaus sąjūdininkai konferencijoje Mokslų Akademijos salėje kreipėsi į  Jos Ekscelenciją LR Prezidentę  Dalią Grybauskaitę, LR Seimo Pirmininką Viktorą  Pranckietį,

LR Ministrą Pirmininką  Saulių Skvernelį, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkę Dalią Henkę, LR Seimo narius, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo narius, Lietuvos žmones ir

Žiniasklaidą prašydami 2018 metus paskelbti SĄJŪDŽIO METAIS (laiškas pridedamas).

           

            Nuoširdžiai dėkojame LR Seimo nariams, LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto nariams bei  LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos nariams  pritarusiems Vilniaus sąjūdininkų konferencijos iniciatyvai ir atlikusiems daug darbų, kad  2018 metai būtų paskelbti  SĄJŪDŽIO METAIS.

 

            Tikimės, kad LR Seimas  2018 metus paskelbs SĄJŪDŽIO METAIS.

 

            Prašome LR Seimo į Nutarimo „Dėl 2018 metų paskelbimo SĄJŪDŽIO METAIS“ projekte eilutėje: „pabrėždamas, Sąjūdžio veikla kaip tautos valios išraiška prisidėjo prie nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo“   vietoje žodžių prisidėjo prie  nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo  įrašyti  žodžius lėmė nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą. Šį prašymą motyvuojame tuo, kad tik dėka Sąjūdžio buvo atkurta NEPRIKLAUSOMYBĖ ir pasaulis žavėjosi sąjūdininkų veikla.

           

            Prašome  į komisijos sudėtį pakviesti buvusį daugkartinį Lietuvos Sąjūdžio Pirmininką Rytą Kupčinską, Vilniaus Sąjūdžio pirmininko pavaduotoją Nijolę Balčiūnienę ir Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininką Leoną Kerosierių.                       

 

Tarybos pirmininkas                                                                                     Leonas Kerosierius       

Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius   Algimantas Budriūnas              

Pirmininko pavaduotoja   Regina Jakučiūnienė

Pirmininko pavaduotojas  Hubertas Martinkėnas           

Pasiteiravimui: A. Budriūnas 8673 95837,  L. Kerosierius  8674 38465,     Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,     

el.p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com

 

 

 

                                                                  PRIEDAS

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų   

                                                         

                   VILNIAUS SĄJŪDININKŲ SUSIRINKIMAS

 

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui Skverneliui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

Lietuvos žmonėms

Žiniasklaidai

                                                K R E I P I M A S I S

                      2018 metus skelbkime SĄJŪDŽIO METAIS                                                       Vilnius, Mokslų Akademijos salė, 2017-05-17

 

            1988 birželio 3 d. susirinkę Lietuvos Laisvės siekėjai  įkūrė Sąjūdį.

            Į Nepriklausomybę ėjome pasmerkti 1939-08-23 Stalino ir Hitlerio suokalbio, tremti, kankinti ir žudyti kalėjimuose ir gulaguose, kovoję sukilėlių ir partizanų gretose iš mitingo prie Adomo Mickevičiaus 1987-08-23, iš sąjūdininkų susirinkimų ir konferencijų, iš didžiųjų Sąjūdžio mitingų ir Baltijos kelio  50 metų sovietų vykdyto genocido.

            Į Nepriklausomybę ėjome su plevenančiomis Trispalvėmis, aidint Tautinei giesmei ir maldoms, gaudžiant Bažnyčių varpams ir sklindant aplodismentams. Visi dirbome Tėvynės gerovei.  

            Siekdami prisiminti žygį į Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę, sukilėlių ir  partizanų  kovas dėl Nepriklausomybės ir taikią antisovietinę rezistenciją,  aukas bei netektis, sugrįžimą į demokratinę Europą ir naujus iššūkius, prašome 2018 metus paskelbti SĄJŪDŽIO METAIS ir patvirtinti veiklos programą. Programoje reikėtų numatyti atskleisti ir paviešinti Sąjūdžio veiklą nuo jo įsisteigimo. Reikėtų numatyti renginius visoje Lietuvos teritorijoje ir užsienyje. Reikėtų pagaminti jubiliejinį ženklą, išleisti leidinį, pašto ženklą, voką  ir apdovanoti valstybės apdovanojimais nusipelniusius sąjūdininkus.

            Pagrindiniai renginiai 2018-06-03  galėtų būti:

            Iškilmingas LR Seimo posėdis,

            Vėliavų pakėlimas Nepriklausomybės aikštėje,

            Eisena iš Nepriklausomybės aikštės į Arkikatedrą,

            Šventos Mišios Arkikatedroje,

            Sąjūdininkų susitikimas  ir pagerbimas  svarbiausiuose miestų rūmuose, arenose,

            Koncertas Katedros aikštėje 20 val.

            2018 birželio 3-oji bus sekmadienis. Todėl renginiai įgaus ir šventinį, ir jubiliejinį pakylėjimą. Manoma, kad Sąjūdžio jubiliejiniai renginiai skatins žmones daugiau bendrauti, sulauks pagarbos ir susiklausymo.

            Prašome Lietuvos Sąjūdžio tarybą įstatų nustatyta tvarka iki 2018-02-20  organizuoti ataskaitinį – rinkiminį Sąjūdžio suvažiavimą ir 2018 metais surengti Sąjūdžio 30-ties metų jubiliejaus paminėjimą.

Susirinkimo  pirmininkai:                                                      

Leonas Kerosierius                                                                                         

Nijolė Balčiūnienė                                                                                          

Regina Jakučiūnienė                                                                                       

Hubertas Martinkėnas

Pasiteiravimui:  L. Kerosierius  8 674 38465,     Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,        el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com