Aktualijos

Faktai

Written by admin · 5 min read

Ketverius metus „tiriama“ Kauno pedofilijos byla visai ne dėl teisėsaugininkų nekvalifikuotumo, nekompetencijos ar aplaidumo. O gal netgi atvirkščiai? Juk reikia nukreipti visuomenės dėmesį nuo daug svarbesnių valstybininkų veiksmų, kenksmingų piliečiams, bet taip naudingų grupuotėms? Ir tai visai ne milijonas kitas! Tai milijardai energetikoje, dešimtys milijardų skolose ir šimtai milijardų gamtinių turtų parceliavime…

Tačiau… Tačiau praėjo tie „proletariato diktatūros“ laikai, kai buvo galima atvirai grobti, akiplėšišikai lobti ir netgi primityviai apversti situaciją aukštyn kojom bei „geležinės uždangos“  dėka ne tik nuo Pasaulio, bet ir nuo informacijos atriboti visuomenę ir formuoti sau plankią viešąją nuomonę.

Viešoji nuomonė – ypatingos svarbos faktorius visose santvarkose. O pereinamaisiais laikotarpiais – ypač. Todėl ir nuomonės formavimo būdai daug įvairesni bei išradingesni. Posovietinėje visuomenėje ypatingai efektingas yra „žinių cunamio“ būdas, kai gyvcentojai tiesiog paskandinami nekokybiškos informacijos okeane! Pusšimtį metų gyvenę visiškoje nežinioje, staigiai užtvindomi informacija, ir, dažniausiai, bulvarine, kurios įvertinti ir atskirti „pelus nuo grūdų“ esame atpratinti. Ir taip – po viso viešumo!

Taigi, visuomenė taip ir lieka izoliuota, o valstybininkai išlaiko savo klano uždarumą.
Taip ir Kauno pedofilijos byloje viena pusė deda visas pastangas paslėpti arba atvirkščiai įvardinti tiesą, o kita pusė kankinasi tą tiesą gindami.

Beje, visa tai gerai ar blogai, bet fiksuojama dokumentuose, todėl turime X tomų konkrečių faktų, kuriuos reikia tik nuosekliai sudėlioti ir vaizdelis tampa labai konkrečiai aiškus net be komentarų.

Pradedame.
1. Faktas, kad L.Stankūnaitė ir V.Naruševičienė prašėsi apsaugos nuo D.Kedžio grąsinimo? Bet jos negavo. Žuvo dvi gyvybės – tai prokuroro kaltė, bet jis nebuvo nubaustas už tai.
2. Faktas, kad teisėja N.Venckienė prašėsi apsaugos nuo A.Ūso grąsinimo nukirsdinti ją? Bet jos negavo. Dar viena gyvybė žuvo. O galėjo būti atlikta psichiatrinė-psichologinė ekspertizė, kaip prašė N.Venckienė, ir A.Ūsas būtų buvęs areštuotas, bet gyvas! Tačiau ekspertizė neatlikta, įtariamasis neareštuotas.Maža to, netgi melo detektoriaus duomenys nebuvo panaudoti tyrimo krypčiai suformuoti! Dar blogiau – ne tik byloje buvusios  telefono išklotinės nepanaudotos bendrininkų ryšiams nustatyti, bet ir kitoje – pedofilo Gotlibo byloje – sunaikinti analogiški įrodymai (telefonų išklotinės ir užrašų knygelė)!!! Taigi, įtariamųjų ratas akivaizdžiai susiaurintas.Ir vėl  pareigybinis nusikaltimas, tačiau niekas iš tyrėjų nebuvo pagal jį patrauktas atsakomybėn.

Atvirkščiai – generalinis prokuroras gavo teisėjo mantiją su imunitetu. Argi tai ne apdovanojimas už nuopelnus klanui?

3. Faktas, kad 4 licenzijuotų ekspertizių išvados patvirtina, jog pagrindinė liudininkė ir nukentėjusi D.Kedytė nefantazuoja ir jos parodymai galėjo ir turėjo būti patikrinti kitais įrodymais (vietos apžiūra, liudininkų parodymias, atpažinimu, akistata, įvairiapuse apklausa ir t.t.), tačiau tyrėjai ignoravo specialistų išvadas ir pasikliovė be licenzijos nežinomos specialistės atvirkštine pažyma, kuri net nemačiusi aukos ją parašė! Ir dabar ši pažyma byloje dominuoja?!
Tai vėlgi pareigybinis nusikaltimas, už kurį niekas nepatrauktas atsakomybėn.

4. Faktas, kad antroji auka – O.Naruševičiūtė, 2 metais vyresnė ir pati susipratusi kreiptis į mokyklos specialistą, išvis eliminuota iš bylos, nors yra medicininės išvados apie liekamąsias pasekmes jos sveikatai, sietinas su sistemingu analiniu prievartavimu?!! Maža to, netgi išvežta iš Lietuvos ir dabar gyvena, atrodo, Vokietijos vaikų namuose?Nors turi tėvą ir dvejus gyvus senelius.
 Ir nei viena iš vaikų teisių gynėjų vadovių (Šalaševičiūtė ar Žiobienė) nepatraukta atsakomybėn už tokį akivaizdų vaiko nuskriaudimą, nesuteikiant jai nei medicininės pagalbos, nei tinkamos socialinės aplinkos jau vien dėl kalbos barjero?!

5. Faktas, kad D.Kedytė buvo neteisėtai, be globėjos N.Venckienės žinios paimta iš darželio pareigūnų, išvežta iš Kauno į Vilnių bei patalpinta į Vaikų raidos centrą (VRC). Jame be pranešimo globėjai mažylė „gydyta“ taip, kad po to užmiršo net supynes, net nekalbant apie kitus žaidimus. Vaiko pagrobimas – nusikaltimas. Bet niekas, nei vaikų teisių gynimo pareigūnai, nei VRC vadovai, nei įstatymo priežiūrą vykdyti privalantys pareigūnai nebuvo patraukti atsakomybėn.
6. Faktas, kad L.Stankūnaitė pati savanoriškai atsisakė dukters ir teisme patvirtinta „Taikos sutartimi“ atidavė vaiką auginti tėvui. Galite įsivaizduoti, kokių  gyvenimo uodegų“ išaiškinimo teisme ji bijojo, jei sutiko pasirašyti sutartį? Taip D.Kedytė iš 8 gyvenimo metų net 6 gyvena pas Kedžius, o tik 2 metus buvo su motina.
7. Faktas, kad būtent per tuos 2 mažylės gyvenimo su motina metus, vaikas įgijo neadekvačios jos amžiui patirties, o L.Stankūnaitė – nepagrįstai praturtėjo. Argi neakivaizdu, kad dėl materialinių paskatų, ne tik dėl pedofilinės bylos sužlugdymo, biologinė močia užmiršo savo pasirašytą „Taikos sutartį“?

8. Faktas, kad teisėjai Varsackas ir Kondratjevas, priimdami sprendimus nesivadovavo nei pedofilijos byloje X tomuose esančia medžiaga, nei vaiko teises ginančiais Tarptautiniais ar Lietuvos įstatymais, nei juo labiau, net nepaklausę pačios D.Kedytės, pas ką ir su kuo ji nori gyventi? Tačiau šių teisėjų nepagrįsti sprendimai nebuvo svarstomi Teisėjų taryboje, o atvirkščiai – svarstoma N.Venckienė.

Tokių pedofilijos byloje užfiksuotų faktų be atitinkamo įstatymams teisinio įvertinimo yra virš  200. Juos surašyti reikėtų kelių jaučio skūrų. Bet ir be surašymo pilietinė visuomenė juos gerai įsiminė, teisingai įvertino ir suformavo savo versijas, kurias pakeisti valstybininkų pastangos yra bevaisės. O versijų išvados tik tokios – visus įstatymų pažeidimus vykdo tik pareigūnai !!! Atvirkščiai, visi ignoruojantys ar slepiantys akivaizdžius faktus, kaskart ne tik save išryškina, bet ir savo grupuotę (partiją) bei jos realiai vykdomą politiką prikišamai parodo, nors ir bando dangstyti skambiais žodžiais.

O reali politika – tai teisinis nihilizmas, kurį formuoja aukščiausius postus valstybėje užimantys asmenys. Kad ir, sakykime, ką padarė Seimo specialus Teisės ir teisėtvarkos komitetas, svarstęs D.Kedžio 56 pareišimus ir nustatęs pažeidimus?

Nieko.
Taip ir nenubaudęs pažeidėjų už 2 gyvybių žūtį, kas sąlygojo tolesnį bylos vilkinimą, teisininkų Venckų šeimos koordinuotą ir sistemingą niokojimą bei persekiojimą, o taip pat dar 3 bylos dalyvių mirtis. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko St.Šedbaro nenušalino už tai nuo pareigų nei pagal signatarų rezoliucijas, nei pagal visuomeninių organizacijų reikalavimus. Valstybininkų tvirtovė solidariai laikosi.

Ir šie faktai jau dabar veikia tik viena kryptimi – kaip akivaizdžiausias teisinių nihilistų demaskavimas. Ir kuo daugiau autoritetą praradusių „konstitucinių dvaselių“ ganytojų tvirtina apie  „teismo sprendimo vydymo būtinumą“, tuo didesnė žmonių dalis praregi. Net teisingumo ministras Šimašius apsisprendė pasitraukti iš politikos! Ar dar reikia ko daugiau?..
Ne krizė ir minimalių algų bei pensijų apkarpymas (materialinė pusė), ne bankų griūtis (socialinės garantijos), ne V.Pociūno žūties apšmeižimas ir R.Pakso epopėja (politinė mimikrija), o būtent maža mergaitė, griežtai surikiavo du frontus – teisinio nihilizmo formuotojus ir žmogiškumo saugotojus.

Žmogiškąjį faktorių akivaizdžiai remia dešimttūkstantinė minia, palydėjusi D.Kedį į amžinojo poilsio vietą.O dabar, po N.Venckienės persekiojimo bus daug daugiau.
Nihilizmo atstovą A.Ūsą lydėjo į kapus tik 8 personos, įskaitant ir duobkasius?..
Mažos mergaitės skriauda parodė tikrąjį Tautos garbės, orumo ir atjautos dydį. Klonio gatvės sargybiniai – tikrieji teisingumo sergėtojai, o ne tie, kurie kabinetuose užsidarę kuria sau patogius įstatymus ir jais dangstosi.

Taigi, šiandien įstatymas gina ne žmogų, o suinteresuotą grupuotę. Kauno pedofilijos byloje jau žuvo 5 bylos dalyviai (Naruševičienė, Furmanavičius, Ūsas, Milinis ir D.Kedys) bei 4 liudininkais taip ir netapę teisybę mačiusieji (2 „pasikorė“, 1 „nuskendo“, 1 „mirė nuo infarkto“), bet suspėję per TV pasisakyti!

Kokio masto nusikaltimus dengia šios 9 mirtys?
Argi neakivaizdu, kad ne nusikaltimą, o ydingą valdymo sistemą dangsto? Gražiai (demokratija) pasivadinusią, bet nekreipiančią dėmesio į Tautos nuomonę jokiu klausimu – nei dėl stojimo į ES (lipdukai pagelbėjo), nei dėl mirtinos AE statybos, nei dėl rinkimų įstatymo pataisymo. Nors visi žino, kad sąrašinio rinkimo Konstitucijoje nėra, kad sumažėjus gyventojų skaičiui Lietuvoje, pakaktų ir 100 Seimo narių, kad tektoninėje zonoje AE statyti negalima, kad, kad, kad…
Politikai net nesistengia vaidinti prieš rinkėjus, jie neįsiklauso  net į mokslininkų išvadas – bet abejingai bei ciniškai dėsto (tik per TV) savo tuščius postringavimus, atvirai ignoruodami Tautos interesus. Ir taip netoliaregiškai, kai nauji rinkimai jau už kelių mėnesių? Negi tikimąsi, kaip AMB laikais, pakėlus  minimalią algą ne po 50, o visu 100 (!!!) litų, vėl laimėti rinkimus? O gal tikimąsi „švytuoklės“ atveju dar 2K (Kirkilas-Kubilius) sutarties galiojimo?!

Politikai, atrodo, užmiršo, kad moralė – pati brangiausia vertybė, kurią jie seniai seniai prarado.Tik Tauta dar turi atjautos ir ne tik saugo mergaitę, bet visus vaikus bei varguolius. Tik Tauta turi orumo ir nesiprovokuoja ant mažumų išsišokimų. Tik Tauta turi žmogiškumo, kuris nesikeičia tiek per istorijos šimtmečius, tiek tvirtinasi ir šiandienos išbandymuose.
Ir su šiuo faktu teisinio nihilizmo formuotojams reikėtų skaitytis, nes be tų  šleivų-kreivų jų kuriamų įstatymų dar egzistuoja amžina prigimtinė teisė ir tradicijos. Būtent jos ir bus šiųmetinių rinkimų pagrindinė ašis.

Ir amen liberalizmui, globalizmui, jau nebekalbant apie Mordochėjaus Levi (K.Markso) socializmo visas spalvas ir atspalvius.