Aktualijos

Ambasadoriaus Audriaus Brūzgos kalba

Ambasadoriaus Audriaus Brūzgos kalba Vasario 16-osios minėjime Bostonas, 2008 m. vasaris   Gerbiamieji, Švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 90-ies metų jubiliejų....

PAMINĖTA LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

ČIKAGA Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius š. m. vasario 14 d. dalyvavo Čikagos vakariniuose priemiesčiuose įsikūrusiame Cicero...

DĖL PROTŲ NUTEKĖJIMO

Šis laiškas buvo gautas iš lietuvės, baigusios Vilniaus Universitete biochemijos specialybę, po to dvejus metus dirbusios Unilever koncerne Anglijoje...

KANDIDATŲ SIŪLYMAS Į LIETUVIŲ FONDO TARYBĄ IR KONTROLĖS KOMISIJĄ

Lietuvių Fondo narių metinio suvažiavimo 2008 m. gegužės 3 d. metu bus renkamas trečdalis LF Tarybos narių trejų metų...

Los Andželo lietuvių fronto bičiulių politinių studijų savaitgalis

 Los Andželo lietuvių fronto bičiuliai jau 43–čiąjį kartą rinkosi į tradicinį politinių studijų sambūrį (Sausio 26-27 d.) Šv. Kazimiero...

LAISVĖS PREMIJA

Los Angeles Fronto Bičiulių 43-čiojo politinių studijų savaitgalio metu paskelbti šių metų LAISVĖS premijos laureatai. Ši premija įsteigta prieš...

LIETUVIŲ TAUTOS IŠLIKIMO GALIMYBĖS IR SVARBA XXI AMŽIUJE

Bevartydamas savo bibliotekoje knygas, radau savo kovų draugo 1995 metais man rašytą laišką, prasidedantį žodžiais: ,,Atsimeni, mūsų dabar jau...

LIETUVIŠKOS PILIETYBĖS ABSURDAS

Dėl tautybės ir  pilietybės     Pritariu gerb. Broniui Nainiui (Čikagoje leidžiamo savaitraščio ,,Amerikos lietuvis“ žurnalistas – red.), jog ,,tautybė...

JAV LB KV PIRMININKO SPAUDOS KONFERENCIJAI PASIBAIGUS

Penktadienį, sausio 18 d., Lemonte, Pasaulio lietuvių centro Bočių menėje, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytas Maciūnas surengė skubią...

Rezoliucija Dėl politinių partijų

LR Prezidentei D.Grybauskaitei LR Seimo Pirmininkei I.Degutienei LR Ministrui Pirmininkui A.Kubiliui R E Z O L I U C...