Kalendorius ir renginiai

Sveikiname Onas, Onytes, Onutes su vardadieniu!

Liepos 26-ąją švenčiame šv. Onos  vardadienį. Istorijos šaltiniai teigia, kad XVI amžiuje Lietuvoje Onos vardas buvo vienas populiariausių krikštavardžių....

Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio 75-erių metų sukakties paminėjimas

 Liepos 13 d. (sekmadienį) rengiamas Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio 75-erių metų sukakties paminėjimas, kuris  prasidės 12 v. p.p....

Lituanistinių mokyklų mokytojams

Mieli lituanistinių mokyklų darbuotuojai! Šiais metais įvyks 14-tasis Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas (lapkr. 26-30 dienomis, Lemont, IL, Pasaulio Lietuvių Centre)....

Joninės Čikagoje

Kviečiame į Jonines birželio 22 d. nuo 12:00 v.p.p. iki 9:00 v.v.  Arabian Knights Farms 6526 Clarendon Hills Rd.Willowbrook...

Long Island Lietuvių Bendruomenė malonai kviečia visus į Jonines!

2008 m. birželio 21 d., šeštadienį, 2:00 v.p.p. Jonines Great Neck’e esančiame Kings Point parke. (Area 25, įvažiavimas iš...

LR Generalinio Konsulato Čikagoje pranešimas

Gerbiami lietuviškos žiniasklaidos JAV atstovai,Maloniai kviečiame Jus į neformalų susitikimą su Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuro vadove p....

Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje praneša

Kovo 8 d., šeštadienį, 6:00 v.v., Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje organizuojamą vakarą, skirtą pažymėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną...