Kalendorius ir renginiai

Labdaringi ,,Derliaus pietūs” Lemonte

  Spalio 5, sekmadienį, 12:30 v. p.p., Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, kviečiame į kasmetinius lėšų telkimo Derliaus pietus,...

Renginiai lietuvių Čikagoje ir apylinkėse

  Šeštadienį, spalio 4d., 2014, 6:00pm. (LT) Lietuvių Dailės Muziejus (LDM) kviečia Jus į oficialų LDM meno galerijos ir...

Pasaulio lietuvių centras kviečia į renginius

Sekmadienį, rugpjūčio 24 d. 12:00 v. p.p. iki 4:00 v.p.p.,- VASAROS GEGUŽINĖPLC kiemelyje, adresu: 1411  127 Str. Lemont, IL...

JONINĖS

Birželio 21 d. nuo 3:00PM iki 12:00 AM, Summit Park District (5700 S.Archer Rd. Summit, IL 60501) restoranas ,,Kunigaikščių...

Čikagos Kunigaikščių užeiga kviečia

Grand Duke’s Restaurant6312 S Harlem Ave, Summit, IL 60501 Tel. 708.594.5622www.granddukesrestaurant.com Vasario 13d. 7:30PM Valentino Dienos Išvakarės su Agne...

Kviečia į žirgų lenktynes Lietuvoje, į koncertą – JAV

Vasario 1 d. DUSETOSE  ir šalia jų esančiame hipodrome, kur šį šeštadienį, vasario 1-ąją, vyks žirgų lenktynės ir nacionalinio...

Renginiai Centrinėje NJ bei kaimyninėse lietuvių bendruomenėse

Kalėdinė eglutė ir Naujųjų sutikimas Centrinėje NJ bei kaimyninių bendruomenių pranešimai1 .Kvietimas sutikti Naujuosius. Informacija apie vietų užsakymą –...

JAV lietuvių Rudens renginiai

RUGSĖJIS LR Generalinis Konsulatas informuoja, kad rugsėjo 19 d. Čikagoje lankysis LR Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas kartu su jo...