Kultūra ir menas

Zigmas Vaišvila. Birželio 3-iosios Sąjūdis – Tautos susitelkimas

  „Pirmoji Sąjūdžio linija jau beveik išguldyta. Išliko tik tie, kurie išsižadėjo jo moralinės laikysenos kodekso“, 1991 m.;  „Į Nepriklausomybę...

Neuroteologija (peržiūrėta) ir daug daugiau – Neurotheology (revisited) and much more

  Given that all gallery and museum exhibits are now virtual, Matthew Dean, the Director of the University Chapels, University...

DAINAVOS koncertas ir apmąstymai Advento ir Šv. Kalėdų proga GIMĖ MUMS ŽODIS(atnaujinta)

  Gruodžio 21 d., šeštadienį, 7 v.v. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette parke) 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL Bilietus...

Elona Anta. ,,Salve, Eduardai – Tervitus, Juchna‘‘

  Baigiama rengti knyga albumas ,,Salve,  Eduardai – Tervitus, Juchna‘‘ apie dailininko Eduardo Juchnevičiaus  gyvenimo kelią, kūrybos ištakas. Knygoje bus...

Danutė Šepetytė. Metas pripažinti Lietuvos karalių epochą

Prieš metus išėjusi literatūros tyrinėtojo, humanitarinių mokslų daktaro Algimanto BUČIO studija „Lietuvių karaliai ir Lietuvos karalystė“ jau išleista pakartotinai....

Janina Survilaitė: “Įtaigi Tautos istorijos iliustracija“

(kelios mintys Birutės Jonuškaitės romaną  „Maestro“ perskaičius). Berno universiteto slavistikos-baltistikos katedros profesorius P. Locher`is yra nuėjęs reikšmingą produktyvų filologo/kalbotyrininko...

Mindaugas Iskevičius. Kultūros renginiai Kaune

Maloniai primename apie renginius: Rugsėjo 23 d., pirmadienį, 17 val. Kauno menininkų namuose (V. Putvinskio g. 56) įvyks Aldonos...

Julija Iskevičienė. Nacionalinis Kauno dramos teatras – seniausias Lietuvos teatras pradeda savo šimtąjį sezoną!

Sukaupę šimtametę patirtį, norime išlikti gaivūs, gyvybingi, paveikūs ir jaudinantys taip, lyg būtume susitikę pirmą kartą.  Pirmasis profesionalus, pirmas...

Janina Survilaitė. “ Atminimai apie JUOZĄ TUMĄ-VAŽGANTĄ“

  Pusę amžiaus trinama senoji Lietuvos istorija šaukte šaukiasi atstatyti jos istorinį teisingumą. Istorikui  publicistui Juozui Brazauskui teisingas senosios istorijos atstatymas...

Audrius Plioplys. Artistic Explorations of Thought ( Meniniai minties tyrimai)

  Erythraean and Delphic Sybils (archival print on polycarbonate, 8 x 4 feet, rotates 3 rpm, 2019)