Kultūra ir menas

Lietuvių tautinių šokių ansamblis GRANDIS švenčia 60-metį

  Juozo Lingio choreografinis vaizdelis ,,Duktė viena namie liko, skirtas GRANDIES jubiliejui.  Gegužės 4 d. 4 v.p.p., Carl Sandburg...

Poetė, dramaturgė, literatūtinių premijų laureatė Violeta Palčinskaitė Lemonte!

 Galerijoje SIELA susitikimas ir KONCERTAS Balandžio 28d., 1 val. p.p.

Tapytojos Oksanos Juozaitienės paroda „Pavasaris“ Rašytojų klube Vilniuje

  Oksana Juozaitienė | Asmeninė nuotr.              Balandžio 2-17 dienomis Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6,...

Regina Palevičienė – Karilė Verdenė (Vilnius). Poezija

Kai šypsos kanarėlė…  baltam rūke šermukšnio kraujas laša į ryto delnus  — rubino raudonis tingiais sparnais plasnoja kregždės basos

Darius Polikaitis: „Norisi nors trumpam stabtelėti. Norisi prisiminti, sugrįžti prie chorinės dainos”

  Dainaviečių, įsimintinais renginiais palydėjusių Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo jubiliejinius metus, šiais, 2019-aisiais, laukia ne mažiau reikšmingi projektai čia ir Lietuvoje....

Savaitgalio renginiai Čikagoje ir apylinkėse

IEVOS BAGDONĖS PARODOS ATIDARYMAS  Vasario 23 d. 2 v.p.p. Jaunimo centro  @iurlionio galerijoje 5620 S. Claremont Ave. Chicago IL...

Danutė ŠEPETYTĖ. Už kokią laisvę reikia padėkot šėtonui

   Visa Lietuva yra didelis (mažas) Holivudas. Taip sakau todėl, kad čia, kaip niekur kitur, visuomenės santykiai yra paėsti...

Valdas Vasiliauskas. Kultūra, atskirta nuo valstybės

Vakar turėjau laimės pabuvoti šventoje vietoje tiesiogine ir simboline prasme. Tiesiogine – Vilniaus Šv.Kazimiero bažnyčioje, simboline- ten palėpėje prisiglaudusiame...

VASARIO 10d. RENGINIAI ČIKAGOLANDE

12:15 v.p.p., Vaiko vartai į mokslą Pasaulio lietuvių centre  PLC Banys šeimos salė 14911  127 Str. , Lemont, IL...

Jonas Burokas. Nacionalinė literatūros ir meno premija Mariui Ivaškevičiui turi būti atšaukta

Romano „Žali“ autorius Marius Ivaškevičius po ilgoko laiko, kai Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga (LLKS) ir kitos visuomeninės patriotinės organizacijos,...