Pasaulio lietuvių centro ŽINIOS LWC News & Events in the Community, August 20, 2021

PLC ziniosFor more information on events in the Lithuanian community, please visit https://www.lcenter.org/

PLC gegužinė  LWC Summer Picnic

Sekmadienis, 08/29/2021  12:00 val p.p.  PLC, priekinė pievelė

Kaip kasmet, laukiame jūsų visų vasaros sezono uždarymui. Gyva muzika, šokiai, skanus lietuviškas maistas, loterija su puikiais piniginiais prizais! Mažiesiems šiais metais turime ypatingą siurprizą – apsilankys burbulų fėja 1 v.p.p.! Pasipuoškite gražiausiais pasakų kostiumais ir ateikite pas mus! Bus linksma!

Daugiau

Juan Ignacio Fourment Kalvelis. LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdis

Kalvelis Argentina  Šių metų birželio 16 d. 14 val. Lietuvos laiku, LR Seimo Konstitucijos ir nuotoliniu būdu įvyko  Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdis, kuris buvo paskutinis šių metų pavasario sesijoje. Posėdis buvo skirtas Sovietų Sąjungos vykdytų Lietuvos gyventojų pirmųjų masinių trėmimų į Rytus 80-mečiui paminėti, jame buvo svarstomi pagalbos tremtiniams klausimai.

Daugiau

Janina Survilaitė: “Kai pasaulio galingieji savo istorijos puslapius atverčia…”

Esu rašiusi, kad politiškai reikšminga istoriko publicisto J. Brazausko knyga “Šveicarų ir Lietuvių pėdsakais”(2020) dar kartą patvirtina, kad Šveicarijos lietuvių bendruomenės (ŠLB) 1952-02-17d. teisinio įkūrimo procesą išeiviai iki mirties laikė svarbiausiu ir reikalingiausiu procesu, nes tik griežtai laikydamiesi tarptautinės konvencujos įstatymų, galėjo siekti aiškių politinių tikslų, –  pasijausti okupuotos Lietuvos alternatyvia diplomatijos atstovybe Laisvąjame pasaulyje, tvirtai atsistojant vietoje sovietų sunaikintos įžvalgios ir išmintingos Lietuvos diplomatijos Vakarų Europoje. Daugiau

Juan Ignacio Fourment Kalvelis. LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos eilinis posėdis

Šių metų gegužės 21d. LR Seimo Konstitucijos salėje ir nuotoliniu būdu įvyko Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos eilinis posėdis dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo, įgijus kitos valstybės pilietybę, dėl pilietybės atkūrimo, referendumo įgyvendinimo galimybių.

Atidarė komisijos posėdį ir jam pirmininkavo LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkai Dalia Asanavičiūtė ir Jonas Bružas. Daugiau

Janina Survilaitė. Atminties dienoraščiai: išeivija – lietuviškos diplomatijos alternatyva

survilaite vasara II gera.    Istorikas, publicistas Juozas Brazauskas, visada stovintis Tautos istorijos sargyboje, nuosekliai domėdamasis Šveicarija ir jos ryšiais su Lietuva, minint abiejų šalių diplomatinių santykių užmezgimo 100-etį ir jų atkūrimo 30-etį (2021) įgyvendino ištikimo istoriko pareigą – parengė vertingą knygą „Šveicarų ir lietuvių pėdsakais“ (2020).   Daugiau