J. Survilaitė. Lietuvės išeivės Šveicarijoje: Elena Garbačiauskienė

 

Daugiau

JANINA SURVILAITĖ: ,,Apie tą patį šimtąjį kartą…”

Kuo toliau siekiu nuo apšmeižimo išgelbėti mirusios Šveicarijos
išeivijos 1952 metais teisiškai sukurtą LB-nės veiklos istoriją, tuo
labiau jaučiu, kad tie, kurie tikrai supranta archyvinių šaltinių tiesą, vis
labiau atsisako savarankiško mąstymo ir neria į ŠLB Pirmininkės
sukeltą melo isteriją.

Per 10 metų p. Pirmininkei visus jau pavyko įtikinti, jog aš, (buvusi ŠLB (1999-2006) valdybos pirmininkė) seniai esu susipykusi su protu, nukaršusi, nesigaudau apie ką kalbu ir nežinau, ko noriu. Man tik aišku: jeigu laikas galėtų stebuklingai 30 metų sugrįžti atgal, tai aš kartu buržuanacionalistais išeiviais tuojau atsidurtumėme sovietinėje psichiatrinėje.

Daugiau

Lietuvės išeivės Šveicarijoje: Elena Gerutienė

Mėtoma tarp kontinentų.
Pabėgus ir deportuota.
Ramstaisi likimo ramentais.
Vis dar gyva,dar neparduota. (J.S. eil. “Lietuvė”) 

Kai pasilikau gyventi Šveicarijoje 1990m. pabaigoje gyvų senosios
kartos išeivijos moterų buvo dar visa dešimtis. Su penkiomis iš jų,
gyvenančiomis Ciuriche, pirmą kartą susitikau Jėzaus širdies katalikų
bažnyčioje 1990-12-25d. šv. Kalėdų mišiose ir maloniai susipažinau.
Tada buvau pirmoji kregždė iš Lietuvos, o apie būsimus emigracijos
antplūdžius, kurie prasidėjo po kelių metų, niekas net nesapnavo. Daugiau

Janina Survilaitė. Teisybės dėl Šveicarijos LB įkūrimo ieškojimo keliai

Prof. Egidijaus Aleksandravičiaus raštas ir jame padarytos politinės klaidos

„Šiuolaikiniams lietuviams yra įprasta semtis stiprybės iš praeities.
Gyvieji ir gyvenantieji, kad ir netiesiogiai, ne valdiškai, užsisako sau
reikšmingus pasakojimus, kurie pateisina dabarties egzistenciją ir
pagrindžia svarbiausias ateities siekiamybes“, – pasakoja Vytauto
Didžiojo universiteto (VDU) Istorijos katedros profesorius, Išeivijos
instituto direktorius ir Academia cum laude vadovas habil. dr. Egidijus
Aleksandravičius, pristatydamas savo knygą „Amžiaus slenksčiai“,
kuriai, kaip ir kitoms Profesoriaus mokslinėms knygoms, vargu, ar
net garsiausi Lietuvos istorijos tyrinėtojai galėjo išreikšti priekaištus
dėl jų vertės/reikšmės ir vietos Tautos istorijoje. Daugiau