Šią savaitę lietuvių restoranas ,,Kunigaikščiai” tapo airiais…

ST. PATRICK’S WEEK – H A P P Y   T I M E S   S T A R T   H E R E

Lietuvių įkurtame restorane (Kunigaikščiai) galite maloniai praleisti laiką – kasdien ar savaitgaliais,
prie baro ar salėje, užsisakius staliuką. Galite užsisakyti maisto išsinešimui. Savaitgaliais (penktadienį ir šeštadienį nuo 7v.v.-10 v.v.) muzika gyvai – groja ir dainuoja Paul Strolia.

Daugiau

J. Survilaitė. Brangiausios šventės VASARIO 16-osios akiračiuose

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi esanti  kovingosios lietuvių Tautos piliečių, jų ilgų svajonių už laisvę ir nepriklausomą Lietuvą, dalimi nuo 19 amžiaus pabaigoje Tautos istorijoje įmintų mano senelio knygnešio Martyno Survilos pėdsakų, kurių niekas niekada nepajėgs ištrinti iš Tautos istorijos.

Kartu su didvyriškai susipratusiais protėviais eiliniais ir elitiniais lietuviais, kurie visi svajojo apie valstybę, jos ateitį, gerovės ir gėrio kūrimą senojoje mūsų Tėvynėje šiandien apima nepaprastas jausmas, kad kartu esame kažkada gyvenusių mūsų Tėvynės patriotų protėvių svajonių svarbi dalis.

Daugiau

Dr. Audrius Plioplys. Didžiulį susirūpinimą kelia pasiūlymas GMI skirti kūdikiams iki 6 mėn. amžiaus… (tekstas ir video -anglų k.)

Laba diena, good afternoon, 
Although the pandemic is starting to come to an end, two issues of great concern came up recently. As a responsible physician, as a caring father, I must speak out. Yesterday I recorded this video. All the details are contained in it. I will only make a few introductory comments here.

Daugiau

Malek Dudakov. Pragariška Džo Baideno (Joe Biden) savaitė

Pragariška Džo Baideno savaitė

Praėjusi savaitė Jungtinėse Valstijose Amerikos prezidentui vadinama tiesiog pragariška. Baidenas nepatyrė tiek skaudžių politinių pralaimėjimų nuo juodojo rugpjūčio – Kabulo režimo žlugimo ir pralaimėjimo Afganistane.

JAV gamybos infliacija pasiekė beveik 10%, o vartotojų dolerio infliacija išaugo iki 7%, aukščiausia nuo 1982 m. Ir tai tik oficialūs skaičiavimai – realiai infliacija yra daug didesnė. Ją apsunkina dar vienas trūkumas – struktūrinės darbo rinkos problemos, į kurias Baltieji rūmai neturi atsakymo.

Daugiau

Dainavos choras – koncertas choro 75-mečiui paminėti. Lithuanian Choral Ensemble DAINAVA

dainavos chorui 75    Sausio 29 d., šeštadienį, 6 v.v. Wentz koncertų salėje (Naperville, IL), „Dainava” kviečia į koncertą, skirtą choro 75-mečiui paminėti. „Šiaurės pašvaistė” – tai ilgamečio „Dainavos” vadovo Stepo Sodeikos daina pagal Bernardo Brazdžionio eiles. Joje išreikštas gilus tėvynės ilgesys, kuris prieš 75-rius metus įkvėpė „Dainavos” ansamblio steigėjus bei randa atgarsį ir nūdienos choristų širdyse. Daugiau

Danutė Šepetytė. Lietuvoje lietuvybei vietos nebėra

„Angeliuke, kada eisi laisvint Lietuvėlės?”- taip klausdavo mergaitės prelatas Mykolas Krupavičius, regis, nuo mažų dienų bandydamas padėti jai prisijaukinti esminį tikslą, kuriam Angelė NELSIENĖ (Angela Nelsas), galima sakyti, augusi ant prelato kelių, liks ištikima visą gyvenimą. Šiandien ji – ryški Amerikos lietuvių visuomenės ir politikos veikėja, skynusi tautiečiams kelius pas pasaulio galinguosius, aukojusi savo laiką, sveikatą ir lėšas dėl Lietuvos valstybės pripažinimo ir jos stiprinimo. Daugiau