Lietuviai pasaulyje

Juan Ignacio Fourment Kalvelis. LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos eilinis posėdis

Šių metų gegužės 21d. LR Seimo Konstitucijos salėje ir nuotoliniu būdu įvyko Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės...

Janina Survilaitė. Atminties dienoraščiai: išeivija – lietuviškos diplomatijos alternatyva

    Istorikas, publicistas Juozas Brazauskas, visada stovintis Tautos istorijos sargyboje, nuosekliai domėdamasis Šveicarija ir jos ryšiais su Lietuva, minint...

LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdis

Gegužės 21 d. 14 val. Lietuvos laiku Seimo Konstitucijos salėje ir nuotoliniu būdu vyks Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio...

Juan Ignacio Fourment Kalvelis. LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija

Šių metų balandžio 23 dieną, LR Seimo Konstitucijos salėje ir nuotoliniu būdu posėdžiavo LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės...

Juan Ignacio Fourment Kalvelis. LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos posėdis

   Šių metų balandžio 23 d. 14  val. Lietuvos laiku, Seimo Konstitucijos salėje ir nuotoliniu būdu vyks Lietuvos Respublikos...

Kviečiama paremti Argentinoje rengiamą Šokių Šventę „Ten, kur Nemunas banguoja”!

   Sociedad Cultural Lituana de Socorros Mutuos “Nemunas”Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugija ,,Nemunas” Argentinos lietuvių draugija ,,Nemunas” kviečia...

J. Survilaitė. Lietuvės išeivės Šveicarijoje: Elena Garbačiauskienė

  1923 m. LFLS, Moterų sporto mėgėjų ratelio (MSMR) ir „Aušros“ gimnazijos krepšininkės. Pirmoje eilėje (iš kairės) šešta –...

JANINA SURVILAITĖ: ,,Apie tą patį šimtąjį kartą…”

Kuo toliau siekiu nuo apšmeižimo išgelbėti mirusios Šveicarijos išeivijos 1952 metais teisiškai sukurtą LB-nės veiklos istoriją, tuo labiau jaučiu,...

Lietuvės išeivės Šveicarijoje: Elena Gerutienė

Mėtoma tarp kontinentų. Pabėgus ir deportuota. Ramstaisi likimo ramentais. Vis dar gyva,dar neparduota. (J.S. eil. “Lietuvė”)  Kai pasilikau gyventi...

Janina Survilaitė. Teisybės dėl Šveicarijos LB įkūrimo ieškojimo keliai

Prof. Egidijaus Aleksandravičiaus raštas ir jame padarytos politinės klaidos „Šiuolaikiniams lietuviams yra įprasta semtis stiprybės iš praeities. Gyvieji ir...