Vincentas Sakas. GAL LAIKAS PAMINĖTI KARALIENĘ LUIZĘ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Komunistinės Rusijos okupacijos tarybiniais laikais seniausias
Klaipėdos krašto kuršiškas upės pavadinimas DANGĖ, kurio nuo
1215 metų nepakeitė nei Livonijos ordinas, nei kryžiuočiai, nei
Prūsijos karalystė, buvo pervardytas į surusintą lietuviškai
beprasmišką DANĘ, kurios nesuprantamo pavadinimo laikosi
Klaipėdos merijoje vegetuojantys komunistinių pažiūrų klerkai. Daugiau

PRO VITA © ŽINIOS Nr.17 (2021)

Parengė Robertas Skrinskas Eina nuo 2000 m. News you can trust since 2000 http://provita.medianewsonline.com/
PRO VITA MISIJA YRA SKLEISTI IR GINTI GYVYBĖS BEI ŠEIMOS ŠVENTUMĄ PAGAL ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS MAGISTERIUMO MOKYMĄ. „Visuotinės apgaulės metu tiesos sakymas yra revoliucinis poelgis“. Džordžas Orvelas. 

Dovydas Norkūnas apie šeimų maršą ir vieningą Lietuvą. https://youtu.be/ROJEJWRSAzQ
*** Daugiau

PRO VITA © ŽINIOS Nr.15 (2021)

Parengė Robertas Skrinskas Eina nuo 2000 m. News you can trust since 2000 http://provita.medianewsonline.com/
PRO VITA MISIJA YRA SKLEISTI IR GINTI GYVYBĖS BEI ŠEIMOS ŠVENTUMĄ PAGAL ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS MAGISTERIUMO MOKYMĄ. „Visuotinės apgaulės metu tiesos sakymas yra revoliucinis poelgis“. Džordžas Orvelas.

2021 04 14 JAV. 143 Kūdikiai, gimę gyvi po abortų, palikti mirti. Nancy Pelosi neleis balsavimo, kad tokius apsaugoti. https://www.lifenews.com/2021/04/14/143-babies-were-born-alive-after-abortions-and-left-to-die-nancy-pelosi-wont-allow-a-vote-to-protect-them/
***

Daugiau

Dr. Konstancija Paprockaitė – Šimaitienė „Moteris su baltu chalatu“ SUNKI DILEMA

SUNKI DILEMA 

— Daktare, — užkalbino mane vaiku ligų specialistas dr. R., — esu dar be pusryčiu. Palaikykit man draugija. — Mielai, — nudžiugusi atsakiau, nes “extra curriculum” pokalbiai su juo būdavo ne tik įdomūs, bet ir labai naudingi. Prieš pradedant dialogu, pirmiausia noriu supažindinti skaityto jus su šiuo gydytoju. 

Jis buvo apie šešiasdešimties metų amžiaus, aukšto ūgio, stam boko kūno sudėjimo, kiek atsikišusiu pilvuku. Jo žilstelėję, tankūs lyg šepetys, plaukai buvo visados rūpestingai sušukuoti. Jis turėjo mažytes, tartum pelytės, akytes, kurios buvo įspraustos tarp jo il gokos, lenktos su plačiomis šnervėmis nosies. Jo storų lūpų kampelius puošė maloni šypsena, o tvirtą riesta smakrų — simpatiška duobutė. Daugiau

VILNIAUS LIETUVIŲ NAMAI

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijai, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybei Lietuvoje, Užsienio lietuvių bendruomenėms, Užsienio lituanistinėms mokykloms 

INFORMACIJA APIE VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ UŽSIENIO LIETUVIŲ ŠVIETIMO VEIKLAS 

2021-04-07 Nr. D3-66 (1.8) , Vilnius 

Pagrindinė Vilniaus lietuvių namų (toliau – Lietuvių namai) paskirtis – gimnazijos tipo lietuvių namai, kurie priima pirmumo teise 7 (6)–18 metų lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonis, lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivių, turinčių teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, vaikus ugdyti bendrojoje ar išlyginamojoje Vilniaus lietuvių namų klasėje pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Daugiau

PRO VITA © ŽINIOS Nr.14 (2021)

Parengė Robertas Skrinskas Eina nuo 2000 m. News you can trust since 2000 http://provita.medianewsonline.com/
PRO VITA MISIJA YRA SKLEISTI IR GINTI GYVYBĖS BEI ŠEIMOS ŠVENTUMĄ PAGAL ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS MAGISTERIUMO MOKYMĄ. „Visuotinės apgaulės metu tiesos sakymas yra revoliucinis poelgis“. Džordžas Orvelas.
 2021 04 07 Mičigano 246 paskiepyti gyventojai, apsikrėtė COVID, 3 mirė. Tai patvirtino Valstybinis sveikatos departamentas. https://www.lifesitenews.com/news/246-vaccinated-michigan-residents-diagnosed-with-covid-3-dead-state-health-dept-confirms
*** Daugiau

Vladimiras Troščenka. Kanadoje lenkas pastorius išvijo policininkus atėjusius drausti švęsti šv.Velykas

Kanadoje Bažnyčios  pastorius Artūras Paulauskas (Artur Pawlowsky) išvarė iš bažnyčios naujosios pasaulio tvarkos ATMATŲ sarginius šunis, bandžiusius uždrausti švęsti Šv.VELYKAS. 

  Nebe daug tokių tarnautojų belikę mūsų bažnyčiose. Daugumoje yra linkę susitaikyti ir nesipriešinti. Bet jų negalima smerkti, nes ne daugeliui Dievas duoda Samsono jėgą ir Dievišką įsiūtį tam, kad apginti Viešpaties paveldą. 

  Mes privalome melstis už šį Viešpaties karį ir žinoti, kad tokie kaip jis pasiaukoja, kad mes galėtume ramiai ir netrukdomi visokių bedieviškų atmatų švęsti Viešpaties šventes. 

Daugiau

Zita Vilutytė. ANIMA MUNDI ACADEMIA (Iaf Anima Mundi)

 Esame švietimo įstaiga, rengianti mokymo programas pedagogams, švietimo, socialiniams darbuotojams, įmonėms. Dauguma mūsų programų yra akredituotos arba bus akredituotos švietimo skyriuje.

Kol kas mūsų internetinis puslapis kuriamas, nes iki tol dirbome kaip menininkų asociacija IAF ANIMA MUNDI www.iaf-animamundi.com . Šiais metais pradėjome plėtra ir įkūrėme švietimo įstaigą www.iaf-animamundi-ma.com , mus galima rasti instagrame ir fb.

Daugiau

PRO VITA © ŽINIOS Nr.13 (2021)

Su Kristaus prisikėlimu!

Parengė Robertas Skrinskas Eina nuo 2000 m. News you can trust since 2000 http://provita.medianewsonline.com/
PRO VITA MISIJA YRA SKLEISTI IR GINTI GYVYBĖS BEI ŠEIMOS ŠVENTUMĄ PAGAL ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS MAGISTERIUMO MOKYMĄ. „Visuotinės apgaulės metu tiesos sakymas yra revoliucinis poelgis“. Džordžas Orvelas.
2021 03 31 Marijos radijo „Aktualijų“ laida apie A. Dulkio sprendimą hormoninę kontraceptinę spiralę paauglėms ir jaunoms merginoms padaryti nemokamą. http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/193457-2021-03-31-08-00-aktualijos.html  http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/marijos-radijo-aktualiju-laida-apie-a.-dulkio-sprendima-hormonine-kontracep 
*** Daugiau