Mums rašo

,,Šaukiu aš Lietuvą”

Jeigu kas nematėte, siūlyčiau pasižiūrėti per LRT.LT ,,Šaukiu aš Lietuvą” koncertą Kovo 11. Po kariuomenių orkestro koncerto, po pirmos...

Neįtikėtina, kad taip gali būti ir ,,garbingame”

Neįtikėtina, kad taip gali būti ir ,,garbingame”, mūsų pačių rankomis atkurtame universitete, – rašo Stasys B. ir siunčia laišką iš...

Problemos

Šį pasakojimą išgirdau iš buvusio Kazlų Rūdos klebono, dabartinio vikaro Lazdijuose, kurio tėvai (tėvas čekas, o motina lietuvė) –...

Lietuvos dešinieji myli socializmą

Siuntėme Jums Gedimino Vagnoriaus vadovaujamos partijos Krikščionių konservatorių socialinės sąjungos ir Seimo frakcijos Viena Lietuva paruoštą antikrizinę ekonomikos skatinimo...

2010 m. LIETUVIŲ FONDO PELNO SKIRSTYMO

2010 m. LIETUVIŲ FONDO PELNO SKIRSTYMO SUVESTINö – 2010.06.15 LF Taryba paskyrė (12/15/2009) $400,000 paskirta stipendijoms (04/17/10) $79,365 21.3%...