Lidija Veličkaitė. Savanoriškajai krašto apsaugos tarnybai SKAT (KASP) 30 metų

Velickaite Krasto aps. 2021-08-21-69-1 3  Velickaite Savan.Krasto aps2021-08-21-149 1 Nuotr. : prie generolo Jono Žemaičio- Vytauto  paminklo. Su vėliava stovi dim.gr. Zigfridas Jankauskas;  Savanorių rikiuotė priešais generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklą

Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausiosios Tarybos 1991 01 17 įstatymu Nr. I-958) buvo įkurta Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba (SKAT). Nuo 1998 m. pavadinimas pakeistas į Krašto apsaugos savanorių pajėgas (KASP).  Daugiau

LIETUVĄ VALDANTIEJI PANIEKINO 1991 m. SAUSIO 13-osios DALYVIUS

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 9 metai
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

 VISIEMS, VISIEMS, VISIEMS       

 LIETUVĄ  VALDANTIEJI  PANIEKINO 1991  m.  SAUSIO  13-osios  DALYVIUS
Vilnius,     2021-08-25

2021 metų sausio 13-ąją turėjo būti paminėti tragiškų įvykių trisdešimtmetis.  Sausio 13-oji viena iš svartbiausių Lietuvos Laisvės kovų diena. Ji įėjo į istoriją kaip Lietuvos žmonių pergalės diena prieš žiauriausią pasaulio priešą sovietinį komunizmą, kuris 50 metų vykdė Lietuvos žmonių genocidą. Daugiau

Algirdas Karčiauskas. Sąskaita Šeimų sajūdžiui paremti ,Rugs. 10 d. mitingas teisėtas ir įvyks….

Kas negalėsite dalyvauti, kviečiu bent keliasdešimčia eurų paremti rugs. 10 d. mitingo surengimą… ŠS mus telkia pokyčiams , reformoms daugumos labui, organizuoja visuomenę priešintis tradicinių Lietuvos vertybių , teisingumo likučių ir Konstitucijos paniekinimui. Tapkime nariais ir rėmėjais, nes tai ,ko gero, paskutinė mūsų galimybė apginti tautą, šeimą, valstybingumą ir savo pilietines teises.

UŽUOJAUTA MIRUS JUOZUI KUORUI

JUOZAS  KUORAS     (1934.04.10-2021.07.13.)azuol lap tamsus

Vilniaus sąjūdininkai  nuoširdžiai užjaučia šeimos narius, gimines, artimuosius ir bendražygius  

Mirus Televizijos bokšto gynėjui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui,  buvusiam Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos pirmininkui,   ilgamečiam Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos nariui.  Daugiau