Kalendorius ir renginiai

PLC ŽINIOS. LWC News & Events in the Community, July 25, 2021

                                       JAV...

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO ŽINIOS

  Gedulo ir Vilties diena Commemoration of the Day of Mourning and Hope

Pasaulio Lietuvių Centras praneša; LWC News & Events in the Community,

                                       PLC laikosi Covid-19...

„Kovojom Ąžuolais, palūžom Ąžuolais, mirėm Ąžuolais ir šlamėsim Ąžuolais, tiems, kas Tėvynę myli“ – Vasario 16-oji: kad būtume jų aukos verti!

Partizanų troba. Partizanų ryšininkės Jadvygos Bieliauskienės pasakojimas apie Kardo rinktinės partizanų švęstą Vasario 16-ąją 1948 m. Mano tėvų sodyba...

LPKTS KAUNO SKYRIUS KVIEČIA

KARO MUZIEJUS ŠEŠTADIENĮ KVIEČIA Į MUZIKINĘ POPIETĘ Spalio 5 d. (šeštadienį) 14.00 val. Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyks Lietuvos...

Pasaulio lietuvių centro žinios 2018 m. lapkričio mėn.

PLC pranešimai/LWC Announcements Bendradarbiavimas/Partnership

   Metų renginys/The Event of the Year   Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės Legenda Šeštadienis, 10/06/2018  7:30 v.v.  Auditorium Theater 50 E Congress...

Ramunė Kubiliūtė. GRANDIS kviečia!

  Čikagos tautinių šokių ansamblio “Grandis” vadovai ir visų ratelių šokių mokytojai laukia grįžtančių ir naujų šokėjų! Kai kurie rateliai...

Ramunė Kubiliūtė. VAIKO VARTAI kviečia į lėšų telkimo vajų – DERLIAUS PIETUS

Sekm., spalio 21 d., 12:30 val. p. p., Pasaulio lietuvių centro ( 14911 127th St, Lemont, IL 60439) didžiojoje...