Regina G. Narušienė: pilietybės klausimo sprendimo nebegalima atidėlioti

Visuomenėje nuolat svarstomas pilietybės klausimas. Ar galima leisti daugybinę pilietybę? Kokios galimos tokio sprendimo pasekmės?

Knygoje „Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt: pilietybės išsaugojimo pagrindai ir argumentai“ teisės mokslų daktarė, advokatė, JAV ir Lietuvos pilietė Regina Gytė Narušienė rašo apie pilietybės reikšmę, svarbą, sudėtį, trūkumus ir galimybes ją įteisinant. Autorė įsitikinusi – pilietybės klausimo sprendimo nebegalima atidėlioti, nes prarasime dar daugiau lietuvių tautos. Daugiau

Irena Babkauskienė. Demokratija svarbi pas kaimynus, Lietuvoje – nebūtina

Lietuvos valdantieji, nuolat besirūpinantys demokratijos suvaržymais Baltarusijoje, Vengrijoje, nė nemirktelėję nusispjovė į savų piliečių teises – parlamentarai išsiskirstė vasarai taip ir nepriėmę naujojo Referendumo įstatymo, nors senąjį Konstitucinis Teismas pripažino antikonstituciniu ir nebegaliojančiu. Tad mažiausiai iki rudens realiai bus pažeidinėjama Konstitucija, nes jos 9 straipsnis, suteikiantis teisę ir galimybę piliečiams rengti referendumą, yra eliminuotas, o visuomenė netekusi galimybės dalyvauti priimant valstybei svarbius įstatymus. Tai išties paranku valdantiesiems, ketinantiems rudenį vėl „stumti” Partnerystės įstatymą, kuriam nepritaria didžioji visuomenės dalis. Daugiau

Danas NAGELĖ. Teismo kirtis VRK: leista rinkti parašus referendumui

Dar birželio 29-ąją Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) palaimino vieno referendumo iniciatyvinę grupę, o jau liepos 1 d. ta pati VRK nusprendė iniciatyvinei grupei neišduoti parašų dėl referendumo rengimo rinkimo lapų bei prieigos prie elektroninių parašų rinkimo sistemos. Tačiau šį sprendimą apskundus Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (LVAT), pastarasis konstatavo, kad teisė rinkti parašus privalo būtų suteikta.

Daugiau

PRO VITA © ŽINIOS Nr.28 (2021)

Parengė Robertas Skrinskas Eina nuo 2000 m. News
you can trust since 2000 http://provita.medianewsonline.com/

2021 07 15 „Ligonių maistui – 5 eurai, šauktinių – 7 eurai, o valstybės
sienos pažeidėjams – 20 eurų maistui parai. Kaip rašo „Alytaus naujienos“,
pagal savivaldybės skaičiavimus, vieno migranto išlaikymui parai iš viso
tenka skirti 82 eurus. Bet jie dar ne viską valgo. Jie ėmė reikšti
pretenzijas, kad jiems trūksta vaisių.
Briuselis stengiasi privežti į ES kuo daugiau reproduktorių iš Afrikos,
Azijos. „Kodėl jais taip rūpinamasi?“ Tai – genetinė medžiaga naujo lietuvio
gamybai.
https://infa.lt/62116/antanina-strumiliene-lietuvos-naikinimo-kronika/
*** Daugiau

UŽUOJAUTA MIRUS JUOZUI KUORUI

JUOZAS  KUORAS     (1934.04.10-2021.07.13.)azuol lap tamsus

Vilniaus sąjūdininkai  nuoširdžiai užjaučia šeimos narius, gimines, artimuosius ir bendražygius  

Mirus Televizijos bokšto gynėjui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui,  buvusiam Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos pirmininkui,   ilgamečiam Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos nariui.  Daugiau

Geroji Naujiena: esame tapę Dievo nuosavybe

Geroji Naujiena: esame tapę Dievo nuosavybeEik ir pranašauk mano tautai

Betelio kunigas Amazijas tarė Amosui: „Išeik, pranašautojau, nešdinkis į Judo žemę! Tenai savo duoną valgyk, tenai pranašauk. O Betelyje tau nevalia daugiau pranašauti, nes čia – karaliaus šventykla, karalystės šventovė“. Amosas į tai Amazijui atsakė: „Ne pranašas aš, nei pranašo mokinys, o piemuo ir sikomoro vaisių nokintojas. Bet Viešpats mane paėmė nuo bandos ir įsakė: ‘Eik ir pranašauk mano tautai Izraeliui!’“ (Am 7, 12–15).

Daugiau