All Stories

GRĄŽINKIME PAVEIKSLUS LIETUVAI (I)

Prieš porą metų Čikagoje svečiavosi Kauno dailės muziejaus bendradarbė menotyrininkė Vida Mažrimienė. Spausdiname pokalbį su ja (,,Bičiulystė”, 2006 04...

Šalis, kurioje gyvename

Vincui Šalčiūnui, knygos ,,Šalis, kurioje gyvenam” (Kelionių po JAV įspūdžiai) autoriui, maloniai sutikus, spausdinsime ištraukas iš jos. Tai įdomi...

GRĄŽINKIME PAVEIKSLUS LIETUVAI (II)

Paveikslai turi grįžti į Lietuvą, — sako Domas Adomaitis, ilgametis Čiurlionio galerijos Čikagoje pirmininkas. Su 97-rių metų Domu Adomaičiu...

GRĄŽINKIME PAVEIKSLUS LIETUVAI (III)

Dar kartą apie ,,nesugrįžusius” paveikslus Raštas (1999 m. spalio 23 d.), kurį redakcijai atsiuntė buvęs ilgametis M.K.Čiurlionio galerijos Čikagos...

LIETUVIŠKOS PILIETYBĖS ABSURDAS

Dėl tautybės ir  pilietybės     Pritariu gerb. Broniui Nainiui (Čikagoje leidžiamo savaitraščio ,,Amerikos lietuvis“ žurnalistas – red.), jog ,,tautybė...

JAV LB KV PIRMININKO SPAUDOS KONFERENCIJAI PASIBAIGUS

Penktadienį, sausio 18 d., Lemonte, Pasaulio lietuvių centro Bočių menėje, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytas Maciūnas surengė skubią...

Norėčiau, kad mano kūrinį dainuotų Lietuvoje

— Esu kilęs iš geriausio miesto pasaulyje — Čikagos, esu antrabangių atžala. Mano seneliai atvyko iš Lietuvos, o tėvai...

Šeima ir pinigai

JAV mokslininkų išvados  Šeimoje vyras ir žmona dažniausiai nesutaria dėl… pinigų; 82 proc. porų nesutarimo ar net pykčio priežastys...

Noriu padėti žmonėms

Lygiame greitkelyje, kur automobilis lenkia automobilį, saulėtą sekmadienio dieną staiga, kaip perkūnas iš giedro dangaus, pasirodė stirna. Ir, nors...

,,COME ON PEOPLE”

2007 metais Čikagoje nuo nusikaltėlių kulkų žuvo 27 moksleiviai. Didelę dalį tų nusikaltimų padarė patys moksleiviai… Du autoriai, abu...