Šalis, kurioje gyvename

Moterys skatinamos pradėti verslą

Written by admin · 30 sec read

Kovo 20 d., ketvirtadienį, 6.30 v.v., Lietuvių verslo sąjunga kviečia į paskaitą – diskusiją, skirtą moterų verslo klausimams. Paskaita vyks Balzeko lietuvių kultūros muziejaus patalpose, 6500 South Pulaski Rd. Chicago 60629, Lithuanian Chamber of Commerce kambaryje. Carole Harris, Mažųjų Verslų Administracijos (SBA) vadovaujanti specialistė ekonominiam vystimuisi Illinojuje, pateiks duomenis naudodama “power point“ skaidres. Paskaita vyks anglų kalba, tačiau esant poreikiui, galimas dalinis vertimas. Diskusijų metu bus galima tiksliau įvertinti atsiveriančias galimybes bei reikalavimus. Jums mielai padės ir patars sąjungos nariai.

 

Į paskaitą maloniai kviečiame verslininkes ir verslininkus, ir visus besidominčius verslo kūrimu, o ypač moteris.  Atėjusieji bus vaišinami lengvais užkandžiais. Reikalinga išansktinė registracija. Ne Lietuvių verslo sąjungoms nariams-  $10.  Registracijai ir dėl smulkesnės informacijos prašome skambinti į muziejaus raštinę Rūtai, 773 582 6500.

Lietuvių verslininkų sambūrio informacija.