Šalis, kurioje gyvename

X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventė – X North American Lithuanian Song Festival

Written by admin · 1 min read


Penktadienis, liepos 3 d.
Lietuvos choru koncertas Choirs from Lithuania concert
Pradėkite dainų šventės savaitgalį pasidžiaugdami nuostabiais garsais, aidėsiančiais Čikagos St. James katedroje. Tąvakar joje koncertuos į šventę atvykstantys trys įžymūs Lietuvos chorai: Bel Canto ir Viva Voce iš Vilniaus, Varpelis iš Kauno.

Start off the Song Festival weekend by enjoying the sonorous surroundings of the St. James Cathedral while enveloped in the harmonies of three excellent choirs from Lithuania: Bel Canto and Viva Voce from Vilnius, Varpelis from Kaunas.

Cappella’A koncertas – Cappella’A concert  

„Cappella’A” – 2003 m. susikūręs profesionalus vokalinis kvartetas, dainuojantis a cappella stiliumi. Dainininkai Kristina Jatautaitė, Rasa Serra, Aušra Smičiūtė ir Mindaugas Putna laukia susitikimo su Jumis… Nepraleiskite puikios progos išgirsti šią grupę gyvai! Mėgstamiausios lietuviškos dainos, šiuolaikiniai kūriniai ir džiazo interpretacijos. Po koncerto – šokiai. 

Cappella’A, a professional vocal group from Klaipeda, Lithuania, has been performing a cappella music since 2003. Members Kristina Jatautaitė, Rasa Serra, Aušra Smičiūtė and Mindaugas Putna have spent years honing their beautiful craft…don’t miss this chance to see them live! Lithuanian pop classics and modern hits with a jazz twist. After the concert – dancing.

Dainų šventė – Song Festival

X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventėje pasirodys jungtinis choras, kuriame – daugiau nei 1,400 dainininkų iš 65 JAV, Kanados, Lietuvos ir Jungtinės Karalystės chorų. Liaudies dainos, tradiciniai choriniai kūriniai, naujos kompozicijos, modernios aranžuotės. Teatras pinsis su šokiu. Naujausių technologijų video bei audio efektai. Nepakartojama lietuviškos kultūros ir muzikos šventė. 

The X North American Lithuanian Song Festival will feature a collective choir comprised of more than 1,400 singers from 65 choirs from the United States, Canada, Lithuania, and United Kingdom. Songs based on ancient folk melodies, traditional choral settings, and contemporary arrangements. State-of-the-art audio and video effects, theatrical performances. An unforgettable experience of Lithuanian music and culture.

X North American Lithuanian Song Festival
UIC Pavilion, Chicago, IL
Sun, Jul 5, 2015 01:00 PM

VISĄ SAVAITGALĮ LIETUVIŠKA MUGĖ
 Lithuanian craft fair

Nepraleiskite ypatingos mugės, kuri vyks dainų šventės savaitgalį! Gintaro, stiklo ir medžio darbai…suvenyrai, skanėstai ir daugiau! Mugė vyks Sheraton viešbutyje.

Valandos:
Penkt., liepos 3 d. 10:00 v.r. – 9:00 v.v.
Šešt., liepos 4 d. 10:00 v.r. – 9:00 v.v.
Sekm., liepos 5 d. 10:00 v.r. – 12:00 v.p.p., 5:00 v.p.p. – 10:00 v.v.
 
Make sure to stop by the Lithuanian craft fair happening at the Sheraton Hotel! We’ll have works of amber, glass, wood…souvenirs, tasty treats, and much more!

Hours:
Friday, July 3rd, 10:00 AM – 9:00 PM
Saturday, July 4th, 10:00 AM – 9:00 PM
Sunday, July 5th, 10:00 AM – 12:00 PM, 5:00 PM – 10:00 PM

Banketo šokiai – Banquet dance 9:15 PM

Banketo bilietų pirkimo terminas pasibaigė. Dar galite pirkti bilietus į šokius. Šokiai vyks toje pačioje salėje ir prasidės 9:15 v.v.
The deadline to purchase banquet tickets has passed. You can still buy tickets to the banquet dance. The dance will start at 9:15 PM in the same ballroom.

***********

https://www.dainusvente.org/lt/visiems/renginiai-ir-bilietai#sventesBilietai

(nukeliausite į Ticketmaster svetainę)
PASTABA: galite išvengti Ticketmaster aptarnavimo mokesčio,  jeigu bilietus pirksite nuvažiavę į UIC Pavilion box office kuris randasi

525 S. Racine Ave Chicago, Illinois