Tėvynė mūsų

In memoriam: monsinjoras Alfonsas Svarinskas

Written by admin · 1 min read

 

1925 m. sausio 21 d. – 2014 m. liepos 17 d.

„Mirė garsusis Lietuvos kovotojas, monsinjoras Alfonsas Svarinskas, visą gyvenimą atidavęs kovai už Dievą ir Lietuvą, net 22 metus praleidęs lageriuose ir kalėjimuose“, – taip šią liūdną žinią perdavė vyskupas J.Kauneckas, vienas jo kovų bendražygių ir bičiulių.

 „Amžinojo atilsio prašykime jam danguje, tegul ilsisi ramybėje po visų kovų, vargų ir skausmų“, – savo socialinio tinklo paskyroje kvietė vyskupas.

Netekome nuoširdaus Tiesos judėjimo bičiulio, atkaklaus akcijos „Neužmiršim, nesitrauksim“ dalyvio monsinjoro Alfonso Svarinsko, visu savo gyvenimu liudijusio, kaip reikia saugoti ir ginti Tėvynę, Tiesą, Tikėjimą.

******

Persekiojamas sovietinio saugumo, 1946-aisiais metė studijas Kauno kunigų seminarijoje ir pasitraukė į miškus pas Ukmergės partizanus. Tais pačiais metais suimtas ir po kankinimų įkalintas pirmą kartą. 1947–1956 m. kalėjo Abezės (Komija, Rusija) lageryje. Kartu kalėjęs vyskupas Pranciškus Ramanauskas 1954 m. spalio 3 d. slapta įšventino A. Svarinską kunigu.

Grįžęs savo kovą tęsė: 1958 m. balandį areštuotas ir nuteistas šešeriems metams už antisovietinės literatūros laikymą, 1958–1964 m. kalėjo Mordovijos (Rusija) lageriuose. 1961 m. LTSR Aukščiausiasis teismas pripažino A. Svarinską ypač pavojingu recidyvistu ir perkėlė į ypatingojo režimo kalėjimą.

Nuo 1972 m. A. Svarinskas bendradarbiavo leidžiant Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką.

Trečią kartą A. Svarinskas areštuotas 1983 m. sausio 26 d. Viduklėje ir už pogrindinę antisovietinę veiklą bei jaunimo ugdymą katalikiška dvasia buvo nuteistas septyneriems metams griežtojo režimo lagerio ir 3 metams tremties.

1988 m. Maskvoje lankęsis JAV Prezidentas Ronaldas Reiganas paprašė SSRS vadovo Michailo Gorbačiovo išlaisvinti A. Svarinską. 1988 m. liepos 11 d. paleistas iš lagerio jis grįžo į Viduklę.

Tų pačių metų rugpjūčio 23-ąją jis buvo paskutinį kartą ištremtas iš Lietuvos – tik šįkart ne į Sibirą, o į Vakarus. 1988–1990 m. keliaudamas po pasaulį, lankė lietuvių bendruomenes, susitiko su pasaulio valstybių lyderiais, tarp jų – ir su R. Reiganu. Vienuolika kartų jį priėmė popiežius Jonas Paulius II.

Lietuvai paskelbus Nepriklausomybę grįžo į Lietuvą ir 1991 m. buvo išrinktas į Atkuriamąjį Seimą.

Kovą už Lietuvą, jos dvasinį ir tautinį atgimimą jis tęsė iki pat mirties.

* * *

Monsinjoras A. Svarinskas  pašarvotas šeštadienį Lietuvos kariuomenės Šv. Ignoto bažnyčios (Vilnius) šarvojimo salėje, sekmadienį 13.30 val. jo palaikai bus pernešti į bažnyčią.

Šv. Mišios bus aukojamos pirmadienį 12 val. Šv. Ignoto bažnyčioje.

Vykdant velionio valią, monsinjoras A. Svarinskas bus palaidotas Dukstynos partizanų kapinėse netoli Ukmergės.

* * *

Pagerbdami šviesų monsinjoro Alfonso Svarinsko atminimą primename pastarųjų metų Tiesos.lt publikacijas, kuriose jis skaudžiai sielojosi dėl Lietuvoje išsikerojusio melo ir neteisingumo:

Monsinjoro Alfonso Svarinsko „Nepataisomasis“: rašau apie žmones, kurie ir patys aukojosi, ir kitus įkvėpė aukotis

Monsinjoras A.Svarinskas: Ar sulauksim tų laikų, kada bus Lietuvos valdžia?

Monsinjoras A.Svarinskas: „Aiškūs idealai – Dievas ir Tėvynė“

Irena Petraitienė. Alfonso Svarinsko byla

Labai truks ne tik kovojantiems už Tiesą, visiems, kam brangus žodis LAISVĖ… Ilsėkis ramybėje, doras Lietuvos sūnau.