Tėvynė mūsų

Liūdnoji Lietuvos statistika

Written by admin · 27 sec read

Apdoroję 2011 metų Lietuvos gyventojų surašymo duomenis ir juos palyginę su 2001 metų surašymo duomenimis galime konstatuoti, kad 1 491 gyvenvietė Lietuvoje išnyko, t. y. pagal 2011 metų surašymo duomenis jose niekas nebegyvena. 2001 metais jose gyveno 5 004 gyventojai.

Be jau minėtų išnykusių gyvenviečių, 10 481 gyvenvietėse gyventojų skaičius sumažėjo (bendrai jose sumažėjo 289 577 gyventojais). Iš jų net 2 102 gyvenvietėse gyventojų skaičius sumažėjo daugiau nei du kartus (jose bendrai sumažėjo 36 815 gyventojų). Net 260 gyvenvietėse gyventojų skaičius sumažėjo penkis kartus (jose bendrai sumažėjo 6 418 gyventojų).

Tiesa, 1 365 gyvenvietėse gyventojų skaičius nepasikeitė.
Tik 4 794 gyvenvietėse gyventojų skaičius padidėjo (jose gyventojų skaičius padidėjo tik 8 051 gyventoju).

Tiesos.lt tenori priminti – dabar jau 2013 metai, tad mūsų dar mažiau.