Tėvynė mūsų

UŽUOJAUTA MIRUS ANTANUI TYLAI

Written by Redakcija · 25 sec read

   azuol-lap-tamsus45Marcink   (1929.10.28-2018.11.23)  

Vilniaus sąjūdininkai  nuoširdžiai užjaučia šeimos narius, gimines, artimuosius ir bendražygius

Mirus akademikui, profesoriui, habilituotam mokslų daktarui, aktyviam sąjūdininkui  ANTANUI TYLAI.

Jis ypatingą dėmesį skyrė Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Lietuvos Laisvės kovų tyrinėjimams, nes pats aktyviai dalyvavo atkuriant ir ginant Lietuvos Nepriklausomybę.

            Jis yra valstybinės Jono Basanavičiaus premijos, Lietuvos Mokslų akademijos Simono Daukanto, Lietuvos Mokslų akademijos ir Lietuvos banko Vlado Jurgučio premijų laureatas.

          A.Tyla apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi ir Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino

Komandoro kryžiumi, Pasaulio anykštėnų bendrijos medaliu. 

Pagarbiai,Vilniaus Sąjūdžio taryba